Date: 14/12/2017Lượt xem: 26407

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

I.GIỚI THIỆU CHUNG

Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam là trường Trung cấp Y Tuệ Tĩnh và Bộ môn GDTC – GDQP chưa ra đời và chỉ có một giáo viên hợp đồng. Đến Năm 2003 mới có 1 giảng viên cơ hữu, đến ngày 1/4/2004 có thêm 1 giảng viên cơ hữu, bộ môn gồm nhiều đơn vị sinh hoạt chung ( tất cả các môn khoa học cơ bản), sau một thời gian do đặc thù môn học được tách ra thành một đơn vị độc lập mang tên Bộ môn Thể dục - Quân sự.

 Từ khi thành lập, Trường giao nhiệm vụ cho Bộ môn giảng dạy 2 môn học Thể dục (Giáo dục thể chất) và Quân sự (Giáo dục Quốc phòng - An ninh) theo đúng chương trình quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo cho đối tượng là sinh viên đào tạo hệ chính quy  trung học.

          Đến tháng 05 năm 2005 khi trường trung cấp Y Tuệ Tĩnh được nâng cấp thành” Học viện y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam”  Bộ môn đổi tên thành Bộ môn Giáo dục Thể chất – Giáo dục Quốc Phòng.việc giảng dạy môn Quân sự được chuyển cho Trung tâm giáo dục Quốc phòng đảm nhận.

Bộ môn có chức năng tham mưu cho Ban giám  đốc  về định hướng, tổ chức, quản lý và tiến hành công tác giảng dạy môn Giáo dục Thể chất theo nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo và điều kiện cụ thể của Học Viện.

          Ngoài ra, chức năng của Bộ môn còn được cụ thể hóa thành nhiệm vụ năm học, được phổ biến triển khai rộng tới từng giảng viên trong Bộ môn. Qua các kỳ đại hội của CBCC, các cuộc họp từng năm, Bộ môn đều tổng kết, đánh giá, xem xét việc thực hiện mục tiêu đã đề ra của các giảng viên. Trên cơ sở đó, Bộ môn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo dựa trên các quyết định của Bộ, định hướng chiến lược phát triển của Trường và dựa vào khả năng, nguồn lực thực tế của Bộ môn.

          Mục đích của Giáo dục Thể chất là rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực, làm cho tinh thần được thoải mái trong học tập và nghiên cứu nói riêng và trong đời sống sinh hoạt nói chung. Trên cơ sở đó, hiện nay Bộ môn đang nghiên cứu hướng đổi mới chương trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của Trường, làm cho sinh viên cảm thấy thực sự hứng thú khi học môn Giáo dục Thể chất.

II. Chức năng
   Bộ môn Giáo dục thể chất có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng phong trào thể dục thể thao và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
III. Nhiệm vụ 
     1. Hoạt động đào tạo:
         * Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học:  
            - Giáo dục thể chất cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, cao đẳng, trung cấp.
         * Nhiệm vụ:
             - Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.
            - Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.
            - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
            - Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.
            - Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập. 
            - Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.
     2. Hoạt động khoa học công nghệ:
         - Đề xuất, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học.
         - Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học trường. ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy cho sinh viên.
     3. Hoạt động ngoại khoá:
         - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho số đông người tham gia và thực hiện đúng với kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
         - Phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức các giải thi đấu phong trào cho cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh... trong trường.
         - Huấn luyện, dẫn dắt các đội tiêu biểu thể dục thể thao tham gia thi đấu các giải đấu ngoài trường. 
4. Nhiệm vụ khác:
         - Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
IV. Quản lý đơn vị 
      Giao ban bộ môn vào chiều thứ hai hàng tuần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc (giáo vụ, giáo tài ...). Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên và theo dõi tiến độ thực hiện.
      Xây dựng và phát triển phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của bộ môn, xây dựng bộ môn vững mạnh về mọi mặt.
      Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học ... Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn.
      Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.


V. Thành tích đạt được

- Được sự chỉ đạo và ủng hộ nhiệt tình của Ban Giám đốc học viện YDHCT-VN trong những năm qua Bộ môn GDTC-GDQP đã đạt được nhiều thành tích:

+ Được giấy khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng học viện YDHCT VN giai đoạn 2006-2010” do Ban Giám đốc học viện trao tặng năm 2010.

+ Được giấy khen vì “ Đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu - ứng dụng khoa học dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” Do hội đồng trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, liên hiệp khoa học tin học ứng dụng UIA trao tặng năm 2011.

+ Tham gia giải thể thao các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nôi chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ( cụm V) tháng 12 năm 2009

        Giải nhất: Bóng bàn đôi nam nữ

        Giải nhất: Bóng bàn đôi nữ

        Giải nhất: Cầu lông đôi nam

        Giải ba: Bóng bàn đôi nam

+ Tham gia giải thể thao đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nôi chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tháng 4 năm 2010

        Giải nhì: Bóng bàn đôi nữ

        Giải ba : Cầu lông đôi nam

+ Đạt giải nhì : Giải Bóng đá Traphaco mở rộng năm 2009

+ Đạt giải nhì: Giải Bóng đá Học viện YDHCT-VN lần thứ III năm 2010

   + Đạt giải nhì: Giải Cầu Lông Học viện YDHCT-Vn lần thứ II năm 2010

Tin liên quan:

Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn