Bộ môn Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

Date: 15/12/2017Lượt xem: 2447
BỘ MÔN KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT

I.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1- Chức năng:

Bô môn Kiểm nghiệm- Độc chất là đơn vị chuyên môn,chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng bộ môn phụtrách chuyên môn.

Có chức năng giảng dạy,  kiểm tra, đánh giá chất lượng sinh viện môn:Kiểm nghiện thuốc và môn Độc chất. Ngoài ra có tham gia kiểm tra, đánh giá chấtlượng thuốc và các nguyên phụ liệu dùng để làm thuốc; nghiên cứu khoa học; thamgia đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm.

2. Nhiệm vụvà quyền hạn.

2.1. Giảng dạy,  kiểm tra, đánh giá chất lượng sinh viện môn:Kiểm nghiện thuốc và môn Độc chất. Chọn giáo trình, giảng dạy, ra bộ câu hỏiđánh giá, coi thi và chấm thi, đánh giá kết quả cuối cùng.

2.2 Kiểm nghiệm đánh giá chất lượng các nguyên phụliệu dùng làm thuốc; kiểm nghiệm các thuốc được lấy mẫu hoặc gửi đến từ cáckhâu sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo quản, lưu thông, phân phối trong phạm vi cảnước bằng các phương pháp hoá học, hoá lý và vật lý.

2.3. Tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiếnbộ khoa học – kỹ thuật và xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm nhằm nâng cao hiệuquả công tác kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc.

2.4. Tham gia bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại chocán bộ làm công tác kiểm nghiệm nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật,nghiệp vụ công tác và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm ở bậcsau đại học.

2.5. Thực hiện các dịch vụ về khoa học kỹ thuật,phân tích kiểm nghiệm, đào tạo cán bộ và kiểm định khối lượng cũng như hiệu chuẩnthiết bị phân tích theo yêu cầu của khách hàng.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

II, Thành tích nổi bật

-        Tham gia tích cực vào nghiên cứu khoa họcvà có nhiều đề tài được nghiệm thu cấp cơ sơ cũng như tham gia viết bài báokhoa học trên tạp chí.


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn