Date: 14/12/2017Lượt xem: 21150

 

BỘ MÔN NỘI YHHĐ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

          Tiền thân của Học viện YDHCT Việt Nam là trường trung cấp Y Tuệ Tĩnh. Khi đó chưa có Bộ môn Nội YHHĐ riêng mà Nội YHHĐ sinh hoạt chung trong Tổ YHHĐ gồm nhiều đơn vị: Nội, Ngoại, Sản, Nhi và Lây.

          Tháng 2 năm 2005, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam được thành lập theo quyết định của Thủ Tường Chính phủ. Lúc đó do đặc thù riêng của từng môn học và do khối lượng chương trình của môn học, Học viện đã quyết định thành lập Bộ môn Nội chung gồm cả Nội YHHĐ và Nội YHCT. Nhân lực chung của Bộ môn lúc đông nhất là 15 giảng viên. Nhiệm vụ chung của Bộ môn là quản lý, giảng dạy tất cả các môn học Nội YHHĐ và Nội YHCT, Thần kinh, tâm thần và môn Hồi sức cấp cứu YHHĐ kết hợp YHCT.

          Đến cuối năm 2011, Giám đốc Học viện đã quyết định tách riêng và thành lập Bộ môn Nội YHHĐ. Hiện tại nhân lực của Bộ môn gồm 9 giảng viên (trong đó có 01 giảng viên kiêm nhiệm).

          Chức năng của Bộ môn Nội YHHĐ là tổ chức, quản lý, thực hiện công tác giảng dạy các môn học theo nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo cũng như của nhà trường phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh - là Bệnh viện thực hành của Học viện và tham gia công tác nghiên cứu khoa học của Học viện.

          Bộ môn tổ chức giao ban hàng tuần để thực hiện tốt công tác nhiệm vụ chuyên môn. Hàng năm Bộ môn đều tổng kết, đánh giá, xem xét việc thực hiện mục tiêu đề ra của các giảng viên. Trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ cho năm học tiếp theo dựa trên định hướng chiến lược phát triển của Học viện và khả năng nguồn lực thực tế của Bộ môn.

II. CHỨC NĂNG

          Bộ môn Nội YHHĐ có chức năng tổ chức, thực hiện chương trình đào tạo theo chương trình khung chi tiết đã được phê duyệt. Gồm các môn học

·        Nội Cơ sở

·        Nội Bệnh học

·        Thần kinh

·        Tâm thần

·        Hồi sức cấp cứu

Cho các đối tượng: Đại học chính qui 6 năm, Hệ Đào tạo liên kết Thiên Tân, Chuyên tu 4 năm, trung cấp và cao đẳng điều dưỡng.

          Bộ môn tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, tham gia công tác nghiên cứu khoa học của Học viện.

III. NHIỆM VỤ

1.     Hoạt động đào tạo:

Bộ môn Nội YHHĐ được phân công quản lý, giảng dạy lâm sàng và lý thuyết các môn học cho các đối tượng như sau:

·        Nội Cơ sở: Đối tượng Y2 chính qui, Y2 Hệ Liên kết Thiên Tân

·        Nội Bệnh học: Đối tượng Y3 Chính qui

·        Nội triệu chứng và bệnh học: Đối tượng Chuyên tu 3

·        Thần kinh: Đối tượng Y4 chính qui và Chuyên tu 3

·        Tâm thần: Đối tượng Y4 chính qui và Chuyên tu 3

·        Hồi sức cấp cứu: Đối tượng Y5 chính qui và Chuyên tu 3

·        Nội YHHĐ: Đối tượng trung cấp

·        Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu: Đối tượng Cao đẳng điều dưỡng 3.

Với nhiệm vụ:

-       Đề xuất, xây dựng chương trình chi tiết cho các môn học, học phần mà Bộ môn được phân công phù hợp với từng hệ đào tạo.

-       Tham gia biên soạn bài giảng, tài liệu học tập các môn học do Bộ môn phụ trách cho phù hợp với từng đối tượng sinh viên.

-       Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy theo lịch đào tạo của nhà trường. Phân công giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng, đảm bảo chất lượng đào tạo và đúng thời gian.

-       Thường xuyên cập nhật kiến thức mới và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo.

-       Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo đúng qui chế hiện hành. Tổ chức thi nghiêm túc và quản lý, lưu trữ tốt kết quả học tập.

2.     Các hoạt động khác

-         Ngoài việc quản lý, hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên tại các Bệnh viện thực hành, các giảng viên của Bộ môn còn tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh – Bệnh viện thực hành của Học viện tại Khoa Nội, Khoa Nội tiết-Chuyển hóa và Phòng khám cấp cứu.

-         Tham gia công tác nghiên cứu khoa học của Học viện.

-         Tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động khác do nhà trường phát động.

IV. QUẢN LÝ ĐƠN VỊ

          Bộ môn tổ chức giao ban vào chiều thứ 2 hàng tuần để thông báo nội dung kế hoạch tuần và có thể điều chỉnh kịp thời các kế hoạch phát sinh trong chương trình đào tạo (nếu có).

Bộ môn có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên với từng đối tượng trong cả năm học và theo dõi tiến độ thực hiện.

          Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công chức của Bộ môn học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực quản lý.      

          Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn.

          Quan tâm đời sống tinh thần cán bộ, viên chức của Bộ môn: Kịp thời động viên, thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ.

V. THÀNH TÍCH

          Bộ môn được Ban Giám Đốc Học viện trao tặng giấy khen: “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Học viện YDHCT Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010”.

 

Tin liên quan:

Lãnh đạo quản lý bộ môn Nội

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn