Thông báo Điểm chuẩn, số lượng và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021

Date: 16/09/2021Lượt xem: 18647

Học viện Y-Dược học cổ truyền Viêt Nam thông báo điểm chuẩn, số lượng và quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học:

Thông tin chi tiết xin truy cập tại link sau:

- Quyết định công nhận và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021. Xem chi tiết tại đây: Qđ 806 - về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.pdf
- Quyết định công nhận và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo chỉ tiêu Dự bị đại học. Xem chi tiết tại đây: Qđ 807 - về việc công nhận thí sinh trúng tuyển ĐH hệ dự bị năm 2021.pdf
- Quyết định công nhận và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ liên thông chính quy năm 2021. Xem chi tiết tại đây: Qđ 808 - về việc trúng tuyển ĐH hệ liên thống chính quy năm 2021.pdf


===========================================

BỘ Y TẾ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số 454 /TB- HVYDHCTVN Hà Nội, ngày 17  tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuộc chương trình liên kết Đào tạo Việt Nam - Trung Quốc
Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung y dược Thiên Tân 
           Năm 2021 (Khóa14: 2021-2027)

Kính gửi:
-    Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
-    Các Viện nghiên cứu Y học;
-    Các Sở Y tế; Các Bệnh viện Y học cổ truyền, Hội Đông y tỉnh;
-    Các Bệnh viện đa khoa Tỉnh/ Thành Phố; Bệnh viện huyện;
-    Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Trạm Y tế.

- Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Căn cứ Quyết định 2227/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân (Trung Quốc) tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết Đào tạo cấp bằng cử nhân y khoa ngành Y học cổ truyền;
- Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2021;
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh hệ Đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2021 (khóa học 2021-2027) như sau:

1. Ngành tuyển sinh
Y học cổ truyền trình độ Đại học.
2. Chương trình đào tạo và hình thức đào tạo 
- Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo y khoa quốc tế của Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phối hợp xây dựng đúng yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế Việt Nam cũng như Bộ Giáo dục Trung Quốc.
Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy: Tiếng Việt và tiếng Trung.
+ Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chuyên ngành Y học cổ truyền do Đại học Trung y dược Thiên Tân - Trung Quốc cấp.
- Hình thức đào tạo: Tập trung liên tục trong 6 năm (2021- 2027), trong đó:
+ 4 năm đầu học tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, tập trung đặc biệt vào các môn kiến thức cơ sở ngành y khoa và các môn chuyên ngành y khoa; ngoại ngữ Trung văn.
+ 2 năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc, trong đó năm thứ năm chủ yếu học các môn chuyên ngành; năm thứ sáu học thực hành lâm sàng bệnh viện, và thi tốt nghiệp; ngôn ngữ học tập: Tiếng Trung.
3. Kinh phí đào tạo 
- 4 năm đầu học tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
Học phí: 14.000NDT/năm, tương đương: 50.400.000 đồng/năm (tính theo tỷ giá tại thời điểm nộp học phí);
- 2 năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân - Trung Quốc
Học phí: 24.000 NDT/năm, tương đương: 86.000.000 đồng/năm (tính theo tỷ giá tại thời điểm nộp học phí).
4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc
5. Điều kiện dự tuyển
- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
- Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
- Nếu là công dân nước ngoài: Phải có bằng tốt nghiệp tương đương Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của Việt Nam.
6. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình Liên kết đào tạo
- Được học song ngữ Trung - Việt;
- Được tiếp cận với kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, được đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm giảng dạy; 
- Sinh viên học tập đạt kết quả cao, tích cực tham gia công tác tập thể và xã hội sẽ được khen thưởng; Và được đề nghị xét cấp học bổng khi đến học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân (năm 2016, năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020 tổng có 30 suất học bổng, mỗi suất học bổng có giá trị là 20.000NDT/năm tương đương 75.000.000 VNĐ/năm);
- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được xét nhận học bổng Thạc sỹ theo quy định; 
- Về tính pháp lý của văn bằng: 
+ Theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh và chữa bệnh: “Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ”;
+ Theo Thông tư số: 42/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế “Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp”: “Thông tư này quy định về cơ sở, đối tượng, nội dung, thời gian đào tạo bổ sung và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung để được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với chức danh là bác sỹ theo ngành đào tạo đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp”. 
- Sinh viên tốt nghiệp 6 năm, sau khi học bổ sung 12 tháng thì được tham gia thi thạc sỹ ngành Y học cổ truyền tại Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu
8. Hồ sơ dự tuyển
  Hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, gồm có:
8.1. Đơn xin dự tuyển đại học Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo (Download trên Website: http://vutm.edu.vn);
8.2. 01 bài luận về những hiểu biết về Y - Dược học cổ truyền hoăc sưu tầm các bài thuốc dân gian, lý do tham gia chương trình liên kết đào tạo...(Quy định về mẫu bài luận xem trên  Website: http://vutm.edu.vn);
8.3. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi đăng kí hộ khẩu thường trú;
8.4. Bằng tốt nghiệp THPT (giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2021) hoặc tương đương, Học bạ THPT, các chứng chỉ khác (nếu có);
Yêu cầu các văn bằng chứng chỉ phải là bản sao công chứng, riêng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT là bản gốc;
8.5. Giấy báo điểm thi THPT Quốc gia năm 2021 ( nếu có);
8.6. Bản sao hợp pháp Giấy khai sinh;
8.7. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng);
8.8. 04 ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng) cỡ 4x6 (01 ảnh dán vào Đơn xin dự tuyển đại học Y học cổ truyền liên kết đào tạo);
8.9. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, điện thoại của người dự tuyển. 
        Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến hồ sơ đăng ký xét tuyển phải đựng trong túi hồ sơ, sắp xếp theo đúng thứ tự nêu trên. Thí sinh phải ghi đầy đủ, chính xác nội dung trong Hồ sơ và trên bìa Hồ sơ, mọi sai sót thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm.
9. Thời gian nhận hồ sơ: 
- Đợt 1: Từ ngày 03.08.2021 đến hết ngày 30.08.2021
- Đợt 2: Từ ngày 03.09.2021 đến hết ngày 30.09.2021
10. Thời gian xét tuyển
- Dự kiến xét tuyển: 
+ Đợt 1: ngày 06.09.2021
+ Đợt 2: ngày 01.10.2021
- Dự kiến khai giảng: 10.09.2021
11. Lệ phí dự xét tuyển 
- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 50.000 đ/ hồ sơ
- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/ thí sinh.
12. Hình thức nhận hồ sơ và lệ phí
Thí sinh gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về: Phòng Đào tạo đại học,  Phòng 207-208, nhà A, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội. 
Điện thoại: 0989264209 hoặc 0968.204422;      Fax: 024.338224929; 
Website: http://vutm.edu.vn

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC
Như trên;            (Đã ký)
Bộ Y tế (để báo cáo);
-  Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
-  Đăng Website Học viện YDHCT Việt Nam;
-  Lưu: VT, ĐTĐH. 

    Nguyễn Quốc Huy

=========================================


ĐÀO TẠO LIÊN KẾT THIÊN TÂN: XU HƯỚNG MỚI CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC Y HỌC CỔ TRUYỀN


Cùng với sự phát triển của xã hội và xu hướng hội nhập trên toàn thế giới, đào tạo liên kết nước ngoài được xem như một cơ hội mở cho học sinh, sinh viên muốn trang bị cho mình tấm bằng quốc tế mà lại tiết kiệm chi phí, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. 

Với vị thế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực Y học cổ truyền (YHCT), Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam (YDHCTVN) đã và đang cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng ở các trình độ đại học, sau đại học. Trong xu thế mới, Học viện YDHCTVN luôn chú trọng phát triển chương trình liên kết quốc tế, trong đó có quan hệ hợp tác sâu rộng với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc, nơi được coi là cái nôi đào tạo YHCT của thế giới.  Đại học Trung Y dược Thiên Tân là một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời nhất ở Trung Quốc giảng dạy về Trung Y với 16 chương trình đào tạo cử nhân, hơn 25 chuyên ngành bậc học Thạc sỹ, 15 chuyên ngành ở bậc học Tiến sỹ, với khoảng 12.000 sinh viên, học viên trong nước và quốc tế. 
Đảm bảo chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế

Chương trình đào tạo liên kết theo Chương trình đào tạo y khoa quốc tế của Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc và Học viện YDHCTVN phối hợp xây dựng đảm bảo yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế Việt Nam cũng như Bộ Giáo dục Trung Quốc. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy là tiếng Việt và tiếng Trung. Đây là chương trình được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của Trung Quốc kiểm định và công nhận về chất lượng đào tạo. 

Điều kiện dự tuyển rất thuận lợi, đó là những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, có sức khỏe và nguyện vọng học tập. Phương thức tuyển sinh là xét hồ sơ dự tuyển.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chuyên ngành YHCT do Đại học Trung Y Dược Thiên Tân Trung Quốc cấp. Bằng đại học này được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận. 

Hình thức, kinh phí đào tạo và cơ hội học bổng

Hình thức Đào tạo tập trung liên tục trong 6 năm, trong đó 04 năm đầu học tại Học viện YDHCTVN; 02 năm cuối học tại Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc. Trong quá trình học tập tại Đại học Thiên Tân, các em sinh viên được tiếp xúc với môi trường học tập văn minh, cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống trang thiết bị tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế và được tiếp cận với đội ngũ giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ cao.

Kinh phí đào tạo ở mức rất hợp lý và tiết kiệm khá nhiều so với việc trực tiếp đi du học Trung Quốc. Cụ thể là 04 năm đầu học tại Học viện YDHCTVN với học phí 14.000NDT/năm (khoảng 50 triệu VNĐ/năm); 02 năm sau học tại Đại học Trung Y dược Thiên Tân, Trung Quốc là 24.000 NDT/năm (khoảng 85 triệu VNĐ/năm).

Sinh viên đạt kết quả cao, tích cực tham gia công tác đoàn thể và xã hội sẽ được khen thưởng, được đề nghị xét cấp Học bổng. Tổng số sinh viên đã được cấp Học bổng từ năm 2016 đến nay là 30 sinh viên, mỗi suất học bổng có giá trị là 20.000 NDT (khoảng 75 triệu VNĐ). Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được nhận học bổng Thạc sĩ.

Cơ hội việc làm, hành nghề y học cổ truyền và học tập nâng cao

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, đào tạo liên tục và đảm bảo theo quy định pháp lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những sinh viên đã tốt nghiệp hệ đào tạo liên kết Thiên Tân, Trung tâm đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Học viện YDHCTVN đã tổ chức xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo (ngành Y học cổ truyền) theo quy định của Thông tư 42/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình liên kết Thiên Tân, tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung như trên (trong thời gian 01 năm) sẽ được cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung” khi đó được coi là tương đương với văn bằng Bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với chức danh là Bác sỹ ngành Y học cổ truyền theo quy định.

Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo liên kết Thiên Tân có rất nhiều cơ hội việc làm vì có bằng cấp chuẩn quốc tế, đồng thời có khả năng sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Trung. Vị trí việc làm có thể tham gia phù hợp với năng lực chuyên môn được đào tạo, bao gồm tại: các bệnh viện Y học cổ truyền; các bệnh viện phục hồi chức năng; các khoa y học cổ truyền, trung tâm/khoa phục hồi chức năng thuộc bệnh viện đa khoa các tuyến; các bệnh viện và phòng khám tư nhân,…

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều sinh viên học hệ đào tạo liên kết Thiên Tân tốt nghiệp ra trường đã có kiến thức chuyên môn vững vàng về YHCT, có vị trí công việc phù hợp, phát huy được chuyên môn và năng lực bản thân. Bên cạnh đó, có nhiều sinh viên sau tốt nghiệp đã trở thành chủ các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở thẩm mỹ và phục hồi chức năng uy tín trong nước.

Cơ hội được tiếp tục học nâng cao đối với Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo liên kết Thiên Tân cũng rất rộng mở. Bên cạnh cơ hội được nhận học bổng Thạc sĩ khi tốt nghiệp xuất sắc, các sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có cơ hội được tiếp tục học bậc sau đại học chuyên ngành y học cổ truyền,…

Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2008, cho đến nay, Học viện YDHCTVN và Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc đã kết hợp đào tạo 13 khóa với hàng ngàn sinh viên tham gia tuyển sinh và học tập. Hiện tại, chương trình liên kết đào tạo giữa 2 nhà trường vẫn tiếp tục được củng cố, đẩy mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế nói chung và YHCT nói riêng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của đất nước. 

Năm 2021, Học viện YDHCTVN lên kế hoạch đón nhận 100 tân sinh viên của Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc. Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh, xem tại đường link: http://vutm.edu.vn/vi/tuyen-sinh-lien-ket.nd/thong-bao-tuyen-sinh-he-dai-hoc-nganh-y-hoc-co-truyen---chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-viet-nam---tru-2897.html

======================================


ĐÀO TẠO LIÊN KẾT THIÊN TÂN: LỰA CHỌN MỚI THEO HỌC NGÀNH  Y HỌC CỔ TRUYỀN


Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam (YDHCTVN) là đơn vị hàng đầu trong cả nước về đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền (YHCT). Nhà trường đã và đang đào tạo ra các thế hệ bác sỹ có chuyên môn nghề nghiệp và năng lực công tác ở các trình độ đại học, sau đại học. Để bắt kịp xu hướng của thời đại, hội nhập toàn cầu, Học viện đã chú trọng phát triển chương trình liên kết đào tạo quốc tế, nhằm đem đến cho người học môi trường học tập toàn diện với kho tàng kiến thức phong phú, mới mẻ và đa dạng từ các trường đại học danh tiếng của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Một trong số các trường đại học uy tín đang được Học viện đặt quan hệ hợp tác đào tạo là Đại học Trung Y dược Thiên Tân, Trung Quốc. Học viện cũng là cơ sở duy nhất trong khối trường y có hợp tác liên kết đào tạo với Trung Quốc về y học cổ truyền. 

TẠI SAO CHỌN ĐẠI HỌC TRUNG Y DƯỢC THIÊN TÂN?

Đại học Trung Y dược Thiên Tân là một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời nhất ở Trung Quốc giảng dạy về Trung Y với 16 chương trình đào tạo cử nhân, hơn 25 chuyên ngành bậc học Thạc sỹ, 15 chuyên ngành ở bậc học Tiến sỹ, với khoảng 12.000 sinh viên, học viên trong nước và quốc tế. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẾ NÀO?

Chương trình đào tạo liên kết theo Chương trình đào tạo y khoa quốc tế do Đại học Trung Y dược Thiên Tân, Trung Quốc và Học viện YDHCT Việt Nam phối hợp xây dựng, đảm bảo yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế Việt Nam cũng như Bộ Giáo dục Trung Quốc, chịu sự thẩm định nghiêm ngặt của Cục Quản lý chất lượng đào tạo Trung Quốc. 

Hình thức đào tạo tập trung, ngôn ngữ giảng day: Tiếng Việt và Tiếng Trung, khối lượng kiến thức được phân bổ như sau:

- Giai đoạn 1 (4 năm – Đào tạo tại Học viện): tập trung chính vào các môn kiến thức cơ sở và chuyên ngành y khoa, do các Phó Giáo sư, Tiến sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn cao giảng dạy.

- Giai đoạn 2 (2 năm - Đại học Trung Y dược Thiên Tân, Trung Quốc): chủ yếu tập trung học các môn chuyên ngành và thực hành lâm sàng bệnh viện, do các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ của Đại học Trung Y dược Thiên Tân giảng dạy. 

- Trong quá trình học tập tại Đại học Trung Y dược Thiên Tân, các em sinh viên được tiếp xúc với môi trường học tập văn minh, cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống trang thiết bị tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế và được tiếp cận với đội ngũ giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ cao. 

HỌC PHÍ HẾT BAO NHIÊU?

Kinh phí đào tạo ở mức rất hợp lý và tiết kiệm khá nhiều so với việc trực tiếp đi du học Trung Quốc. Cụ thể: 

- 4 năm đầu học tại Học viện YDHCTVN: 14.000NDT/năm (khoảng 50 triệu VNĐ/năm).

- 2 năm sau học tại Đại học Trung Y dược Thiên Tân, Trung Quốc: 24.000 NDT/năm (khoảng 85 triệu VNĐ/năm).

CÓ ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HAY ƯU ĐÃI GÌ KHÔNG?

Sinh viên đạt kết quả cao, tích cực tham gia công tác đoàn thể và xã hội sẽ được khen thưởng, được đề nghị xét cấp Học bổng. Tổng số sinh viên đã được cấp Học bổng từ năm 2016 đến nay là 30 sinh viên, mỗi suất học bổng có giá trị là 20.000 NDT (khoảng 75 triệu VNĐ).
 
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được nhận học bổng Thạc sĩ.

CÓ BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ GÌ SAU KHI HỌC?

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chuyên ngành YHCT do Đại học Trung Y dược Thiên Tân, Trung Quốc cấp và chứng chỉ chuẩn ngôn ngữ Trung Quốc HSK 5.

- Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, đào tạo liên tục và đảm bảo theo quy định pháp lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những sinh viên đã tốt nghiệp hệ đào tạo liên kết Thiên Tân, Trung tâm đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Học viện YDHCTVN đã tổ chức xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo (ngành Y học cổ truyền) theo quy định của Thông tư 42/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp. 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình liên kết Thiên Tân, tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung như trên (trong thời gian 01 năm) sẽ được cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung” khi đó được coi là tương đương với văn bằng Bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với chức danh là Bác sỹ ngành Y học cổ truyền theo quy định.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP NÂNG CAO RA SAO?

- Vị trí việc làm có thể tham gia phù hợp với năng lực chuyên môn được đào tạo, bao gồm tại: các bệnh viện Y học cổ truyền các tuyến; các bệnh viện phục hồi chức năng các tuyến; các khoa y học cổ truyền, trung tâm/khoa phục hồi chức năng thuộc bệnh viện đa khoa các tuyến; các bệnh viện và phòng khám tư nhân,…

- Bên cạnh cơ hội được nhận học bổng Thạc sĩ khi tốt nghiệp xuất sắc, các sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có cơ hội được học sau đại học như cao học chuyên ngành y học cổ truyền,…

TUYỂN SINH VÀ HỌC KHI NÀO?

- Phạm vi tuyển sinh: Trên toàn quốc
- Điều kiện dự tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; Có đủ sức khỏe để học tập.
- Hình thức tuyển sinh: Xét Hồ sơ dự tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30.9.2021
- Dự kiến khai giảng: tháng 10/2021.

HỒ SƠ TUYỂN SINH BAO GỒM NHỮNG GÌ?

- Đơn xin dự tuyển;
- 01 bài luận;
- Bản sao các văn bằng: Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ khác;
- Giấy chứng nhận sức khỏe;
- Sơ yếu lí lịch có đóng dấu của chính quyền địa phương;
- Bản sao giấy khai sinh;
- THPT Quốc gia năm 2021 (nếu có);
- 4 ảnh 4*6; và phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2021 LÀ BAO NHIÊU?

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 100
Để biết thêm thông tin chi tiết về tuyển sinh, xin xem tại đường link: http://vutm.edu.vn/vi/tuyen-sinh-lien-ket.nd/thong-bao-tuyen-sinh-he-dai-hoc-nganh-y-hoc-co-truyen---chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-viet-nam---tru-2897.html
- Hoặc gọi tới số điện thoại: 0989.264.209 hoặc 0968.204.422
- Fanpage: facebook.com/hvydvn
- Fax: 024.338.224.929

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỌC TRUNG Y DƯỢC THIÊN TÂN


Sơ đồ tổng thể Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc
Khuôn viên trung tâm Trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân

Cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại


Khu Giảng đường Học viện quốc tế


Khu nhà ăn Học viện quốc tế


Nhà thi đấu đa năng với thiết kế hiện đại và ấn tượng
Tổ chức các hoạt động trong Nhà thi đấu
Khu ký túc xã hiện đại và đầy đủ tiện ích

Các hình ảnh hoạt động


Buổi đi kiểm tra sức khỏe khi vào nhập học


Học thực hành trên mô hình hiện đại


Đi học thực hành tại vườn thuốc

 
Hoạt động trao bằng tốt nghiệp

Các hình ảnh hoạt động khác


Chuẩn bị đón Noel

Chào đón năm mới
Giao lưu bóng đá sinh viên
Tin liên quan:

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 năm 2021

Thông báo mức điểm nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ chính quy

Thông báo ngưỡng điểm nhận đăng kí xét tuyển hệ Đại học liên thông chính quy

Thông tin bổ sung đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2021

Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn