Date: 04/12/2017Lượt xem: 4120

1. Chức năng:

Phòng Công tác chính trị và Quảnlý sinh viên có chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Giám đốc Học viện về công tácchính trị tư tưởng đối với cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên; công tácquản lý sinh viên và thực hiện Quy chế công tác Học sinh sinh viên của Bộ Giáodục và Đào tạo; xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch quản lý, giáodục học sinh, sinh viên trong suốt thời gian học tập tại Học viện.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác chính trị tư tưởng:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chính trịcủa Học viện, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác chính trị tưtưởng, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, học sinh,sinh viên trong Học viện. Phản ánh kịp thời cho Đảng ủy và Giám đốc, đồng thờichủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tâm tư,tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc của cán bộ và học sinh, sinh viên.

- Chủ trì tổ chức các buổi nóichuyện thời sự ngoại khóa cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên nhằm hỗtrợ cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất lối sống. Kịp thời uốnnắn những quan điểm lệch lạc, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, tệ nạnxã hội góp phần tích cực trong công cuộc vận động đấu tranh chống tiêu cực.

- Chủ trì và phối hợp với phòngTruyền thống- Truyền thông tổ chức việc học chính trị ngoại khóa và giáo dụctruyền thống Học viện cho học sinh, sinh viên. Tham gia xây dựng chương trìnhgiáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.

- Phối hợp với các bộ phận liênquan, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết vàcác chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, viên chức và học sinh,sinh viên. Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳngHà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng Đảng viên mới.

b) Quản lý học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tiếp nhận thí sinhtrúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sắp xếp, bố trí vàocác tổ, lớp sinh viên; chỉ định ban cán sự lớp sinh viên lâm thời; quyết định côngnhận sinh viên của Học viện và làm thẻ sinh viên.

- Thống kê báo cáo, tổng hợp sốliệu, lưu trữ và quản lý hồ sơ về công tác học sinh, sinh viên trong Học viện.

- Tổ chức phát bằng tốt nghiệpcho học sinh, sinh viên.

- Giải quyết các công việc hànhchính có liên quan cho học sinh, sinh viên như: Thôi học, chuyển trường, bồi hoànkinh phí đào tạo và giải quyết các đơn thư khiếu nại của sinh viên, nhân dân vàcơ quan liên quan đến sinh viên của Học viện.

- Tiếp nhận và quản lý lưu họcsinh nước ngoài đến học tập tại Học viện theo quy định của Nhà nước.

          c)  Tổ chức, quản lý việc học tập, rèn luyện củahọc sinh, sinh viên

- Theo dõi, đánh giá ý thức họctập, rèn luyện của học sinh, sinh viên để phân loại, xếp loại học sinh, sinh viênvào mỗi kỳ, năm học, khóa học, theo quy chế đánh giá điểm rèn luyện sinh viên củaBộ GD&ĐT và Giám đốc đã ban hành.

- Tổ chức, theo dõi thi đuakhen thưởng trong học sinh, sinh viên. Đề xuất với Hội đồng Thi đua Khen thưởng-Kỷ luật của Học viện trình Giám đốc quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhâncó thành tích cao trong học tập, rèn luyện cũng như quyết định kỷ luật đối vớihọc sinh, sinh viên vi phạm quy chế, quy định hiện hành.

- Là đầu mối phối hợp với cácbộ phận chức năng tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên ’’ đầukhóa, đầu năm và cuối khóa học; triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởngtrong học sinh, sinh viên để kịp thời đề xuất với Giám đốc những biện pháp giảiquyết phù hợp.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ ChíMinh chỉ đạo hoạt động của Hội sinh viên và các phong trào trong sinh viên: vănhóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác tạo điều kiệncho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện phấn đấu. Tổ chức đối thoại địnhkỳ giữa Giám đốc Học viện với học sinh, sinh viên.

- Tham gia với phòng Quản lýkhoa học, Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện tổ chức các hoạt động nghiêncứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạtđộng khuyến khích học tập khác.

- Tổ chức tư vấn pháp lý, tâm lýxã hội, học tập và việc làm cho học sinh, sinh viên.

- Tham gia theo dõi công tácphát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, tạo điều kiện thuận  lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảngvà các đoàn thể, tổ chức chính trị khác theo quy định của luật pháp và quy chếcủa Học viện.

d) Thực hiện các chế độ chínhsách đối với HSSV.

- Tổ chức thực hiện các chế độchính sách của Nhà nước, quy định của Học viện đối với HSSV về học bổng, học phí,trợ cấp xã hội, bảo hiểm và các chế độ khác có liện quan đến HSSV.

- Tạo điều kiện giúp đỡ họcsinh, sinh viên diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khókhăn trong học tập, rèn luyện và hỗ trợ khác nếu có.

- Tham gia với Bệnh viện Tuệ Tĩnhtổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên đầu khóa, định kỳ, cuối khóa. Giảiquyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập và chế độ chínhsách cho những học sinh, sinh viên bị tai nạn, bệnh tật, rủi ro.

e) Thực hiện công tác quản lýhọc sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú và công tác an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Tổ chức và phối hợp với cácbộ phận chức năng quản lý sinh viên ngoại trú gồm: lập sổ theo dõi, liên hệ vớicông an chính quyền địa phương trong đánh giá sinh viên hàng năm và cuối khóa theoquy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và Học viện.

- Phối hợp với bộ phận chức năngtheo dõi, kiểm tra sinh viên thực hiện quy chế sinh viên nội trú của Bộ GD&ĐTvà quy định của Học viện.

- Phối hợp với các bộ phận chứcnăng, công an, chính quyền địa phương trong việc giữ gìn trật tự an ninh chínhtrị, an toàn xã hội trong Học viện và địa phương. Xử lý kịp thời các vụ việc viphạm quy chế bảo vệ trật tự an ninh chính trị, an toàn xã hội trong học sinh,sinh viên Học viện.

Phân cấp quyền hạn của Trưởng phòng, phó trưởng phòng:

1. Trưởng phòng( hoặc Phó trưởngphòng) là Ủy viên Hội đồng coi thi, chấm thi tuyển sinh, Hội đồng phúc tra kếtquả học tập, thi cử, Hội đồng xuất bản, Hội đồng Khen thưởng kỷ luật sinh viên,Ban Thanh tra giáo dục và một số Hội đồng khác do Giám đốc chỉ định.

     2. Trưởng phòng( hoặc Phó trưởng phòng) được thừa lệnh Giám đốcký tên và đóng dấu của Học viện vào một số công văn, giấy tờ liên quan đến nhiệmvụ được giao.

Tin liên quan:

Lãnh đạo quản lý phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn