Date: 04/12/2017Lượt xem: 4062

1. Chức năng

Phòng Quản lý Khoa học có chứcnăng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện quản lý khoa học, công nghệ củaHọc viện.

2. Nhiệm vụ:

- Tư vấn giúp Giám đốc xây dựngvà bảo vệ các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kếhoạch đột xuất về nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Xây dựng và trình Giám đốcban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quảnlý khoa học và công nghệ.

- Hướng dẫn các Bộ môn, Viện,Trung tâm lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụnghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy chế của Học viện và theo Luật Khoa họccông nghệ.

- Hàng năm tổ chức đăng ký vàbảo vệ các đề tài khoa học các cấp: Nhà nước (và tương đương), cấp Bộ (và tươngđương) và cấp cơ sở. Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài, phốihợp với các đơn vị liên quan giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng vậttư, thiết bị, nguyên liệu của các đề tài và có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện đểcác đề tài hoàn thành đúng hạn.

- Tổ chức nghiệm thu, tổng kết,đánh giá kết quả các đề tài NCKH. Thực hiện chính sách và chế độ thích đáng đốivới các đề tài đạt kết quả tốt, hoàn thành đúng hoặc trước hạn.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảokhoa học trong nước và Quốc tế của Học viện, tổng kết công tác NCKH và công nghệhàng năm. Có kế hoạch giúp đỡ các hội nghị, hội thảo khoa học của các cấp  Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm.

- Chủ động mở rộng hợp táckhoa học với các Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sảnxuất. Tập hợp, tổ chức những tập thể nghiên cứu đồng bộ, liên ngành để thực hiệnnhững đề tài lớn, đa mục tiêu nhằm giải quyết những vấn đề khoa học công nghệquan trọng của đất nước. Có chính sách nhằm khuyến khích các nhà khoa học chủtrì hoặc tham gia chủ trì các đề tài và chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước.

- Tổ chức ứng dụng các kết quảNCKH và công nghệ vào sản xuất và đời sống, xây dựng các dự án sản xuất thử, thửnghiệm các cấp Học viện, Bộ, Nhà nước.

- Phối hợp với Phòng Hợp tácquốc tế trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tácquốc tế về khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất các hình thức và nội dunghợp tác thiết thực, hiệu quả.

- Phối hợp với các bộ phận liênquan lập kế hoạch xây dựng các cơ sở nghiên cứu KHCN, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu khoa họcvà đào tạo.

- Phối hợp với phòng Tài chínhkế toán lập phương án phân bổ và quản lý ngân sách khoa học và công nghệ.

- Phối hợp với Phòng Hành chínhquản trị- Tổ chức cán bộ và các bộ phận liên quan khác trong việc trình Giám đốcquyết định thành lập, giải thể, quản lý các đơn vị nghiên cứu khoa học và côngnghệ trong Học viện.

- Phối hợp với Phòng Quản lý ĐTĐH,phòng Quản lý ĐTSĐH để tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học ngắn với đào tạo;hướng dẫn và kiểm tra phong trào NCKH trong sinh viên, học viên; tổ chức các Hộinghị khoa học của sinh viên, học viên, Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo

- Hướng dẫn công tác sở hữu côngnghiệp ( sáng kiến, sáng chế, phát minh ); hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Bảo vệbí mật quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tổ chức và quản lý công tácthông tin khoa  học, công nghệ trong Họcviện. Đảm nhiệm vai trò thường trực Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu y học của Họcviện.

- Là văn phòng thường trực Hộiđồng chức danh Giáo sư cơ sở; Hội đồng khen thưởng Khoa học Công nghệ ( giải thưởngHồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về NCKH ); Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứukhoa học; Hội đồng Khoa học và Giáo dục của Học viện.

Phân cấp quyền hạn của Trưởng, Phó trưởng phòng:

1. Trưởng phòng Quản lý Khoa họclà Ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học và Giáo dục của Học viện. Trưởng phòng( hoặc Phó trưởng phòng ) được thừa lệnh Giám đốc  ký tên và đóng dấu của Học viện các công văn,giấy tờ liên quan đến công tác quản lý khoa học và công nghệ do Giám đốc ủy quyền.

2. Cùng với các Phòng Hành chínhquản trị- Tổ chức cán bộ, phòng Đào tạo, Phòng Quản lý đào tạo sau Đại học và cácphòng chức năng khác tham gia việc chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, thựctập, nghiên cứu; giới thiệu ứng viên để xét phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhândân, thầy thuốc ư tú; nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú..

Tin liên quan:

Lãnh đạo phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn