CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ TẠP CHÍ VÀ WEBSITE

Date: 14/12/2017Lượt xem: 1394

1. Tên gọi :

Phòng Quản lýTạp chí & Website thuộc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

2. Mục tiêu :

-        Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật củaNhà nước về lĩnh vực y dược cổ truyền nói riêng và công tác y tế nóichung ;

-        Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học về y dược học cổ truyền của cánbộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường ;

-        Phổ biến các kiến thức và các chuyên mục gồm : khoa học Y Dược, Namdược trị Nam nhân ; thông tin y dược cập nhật ; hoạt động y dược họccổ truyền ; giải trí khoa học...

-        Quảng bá Thông tin, hình ảnh về hoạt động đào tạo.. của Học viện.

3. Chức năng, nhiệmvụ :

a/ Chức năng:

-Phòng Quản lý Tạp chí và Website làđơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc về việc xây dựng thương hiệu Học viện, điều hành, quản trị cổng thông tin củaHọc viện.

- Phòng Quảnlý Tạp chí và Website có chức năng tuyên truyền, phổ biến nhanh, kịp thời, sâurộng những thành tựu,kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Y học Cổtruyền.

- Đăng tải và công bố các công trình nghiêncứu khoa học của cán bộ ngành Y Dược Cổ truyền  bằng tiếng Việt,được tóm tắt ra tiếng nước ngoài (Trung, Anh, Pháp, Nga, Đức...) đồng thời cungcấp những thông tin, kiến thức cơ bản về y dược học cổ truyền trong và ngoàinước tới đông đảo bạn đọc, cũng như đăng tải những văn bản của Bộ Y tế,các nội dung hỏi đáp về khám chữa bệnh, phòng bệnh, các phác đồ điều trị y họchiện đại và y học cổ truyền Việt Nam; Hướng dẫn thực hành góp phần nâng caotrình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, giáo dục côngdân; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn cho các cán bộ trong ngành.

 b. Nhiệm vụ:

 1. Quản lý website 

-Thực hiện nội dung, tổng hợp, biên tập, xử lý tin bài, hình ảnh liên quan đếnlĩnh vực Y học mà chủ yếu là y học Cổ truyền đăng lên Website.

-Từng bước triển khai các hoạt động nhằm tăng lượng truy cập và nâng xếp hạngcủa Website.

-Tham mưu cho Giám đốc trong việc điều hành, quản lý và phát triển cổng thôngtin của Học viện.

- Quản trịnội dung trên cổng thông tin Học viện nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo,nghiên cứu khoa học, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của Học viện.

 2. Xuất bản Tạp chí Y DượcCổ truyền Việt Nam

1.1.Thông tin các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhànước trong lĩnh vực Y Dược Cổ truyền.

1.2.Biên tập, hiệu đính và xuất bản các bài, tin, các công trình nghiên cứu khoa học, y dược cổ truyền vàcộng đồng.

- Biên tập,hiệu đính, xuất bản, các tin, bài viết, phát hành Tạp chí Y Dược cổ truyền ViệtNam, các ấn phẩm, tài liệu chuyên đề nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối,của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y, dược học cổtruyền nói riêng và công tác ý tế nói chung.

Tập hợp,đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học về y dược học cổ truyền của cán bộ,giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường

 Thông tin về cáchoạt động đào tạo của Học viện

1.3.Giới thiệu trên Tạp chí các thành tựu về Y Dược cổ truyền và xã hội trong nướcvà ngoài nước; các danh nhân Y học đã có tên tuổi xưa và nay; các bài thuốc ydược học cổ truyền được Hội đồng khoa học nghiệm thu.

1.4.Thông qua các chuyên mục trên Tạp chí tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cánbộ giảng viên, sinh viên làm công tác chuyênmôn y dược cổ truyền, các nhà quản lý Bệnh viện, trao đổi thông tin, kinhnghiệm lâm sàng, phòng chống bệnh, đề xuất các sáng kiến khoa học trong thựctiễn.

1.5.Kết hợp với các Vụ, Cục, trường đại học, Bệnh viện thực hiện các đề tài nghiêncứu khoa học hàng năm về côngtác Thông tin tuyên truyền trong y dược học cổ truyền.

1.6.Hợp tác với các nhà khoa học, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước. Các tổ chức chuyên ngành của các trường,Bệnh viện, các Tạp chí khoa học trong toàn quốc để khai thác thông tin tiềmnăng khoa học kỹ thuật, về y dược học cổ truyền.

1.9.Hợp tác quốc tế: Trao đổi thông tin và hợp tác với các Tạp chí Y học và các Tạpchí khoa học trên thế giới, tham gia các cuộc hội thảo khoa học trong và ngoàinước.

1.10.Hợp tác với các tạp chí chuyên ngành đăng tải thông tin về Học viện trên cáclĩnh vực: nghiên cứu, đào tạo, khám chữa bệnh…nhằm quảng bá hình ảnh của Họcviện tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

c/Cơ cấu tổ chức: 

        Phòng Quản lý Tạp chí &Website gồm1 Trưởng phòng và 2 Phó phòng, 02 biên tập viên ( trong đó 01 biên tập viên cóbằng cử nhân tiếng Anh) và một nhân viên quản trị mạng.

        Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổngbiên tập, Phó tổng biên tập về các nhiệm vụ được giao.

         Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trướctrưởng phòng về các lĩnh vực được phân công.

         Các biên tập viên, nhân viên hànhchính trị sự thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

 

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn