PHÒNG TỔNG HỢP

Date: 01/12/2017Lượt xem: 1263


1 Chức năng:

Phòng Tổng hợp là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý và điều hành các hoạt động của Học viện; thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc, lễ tân, đối ngoại trong nước và một số công tác khác do Giám đốc phân công.

Phòng đảm nhận việc trực tiếp phục vụ dưới sự chỉ đạo, điều hành công tác của Giám đốc.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác kế hoạch, tổng hợp:

- Tổng hợp tư liệu, đề án, chỉt iêu, chương trình,  kế  hoạchcủa các đơn vị trong toàn Học viện. Đề xuất,  kiến nghị các biện pháp giúp Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Học viện, đồng thời giúp Giám đốc theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong Học viện, giúp Giám đốc làm việc trong hội nghịgiao ban hàng tuần, hàng quý, năm.

- Tổ chức các Hội nghị phổ biến,triển khai chương trình công tác, Hội nghị chuyên đề theo định kỳ hoặc đột xuất;các Hội nghị sơ kết, tổng kết, báo cáo đột xuất, cung cấp các số liệu thống kê,tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

- Xây dựng lịch công tác hàngtuần, phổ biến đến tận các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch côngtác này. Lập lịch công tác, tiếp khách hàng tuần của Ban Giám đốc.

- Giúp Giám đốc quản lý vàtheo dõi các quan hệ và hợp tác với các đơn vị trong nước.

- Phối hợp với các phòng chứcnăng quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như cácchủ trương công tác chung của Học viện.

b) Công tác hành chính vănphòng:

- Tiếp nhận, phân loại, vào sổcác loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax...từ các nơi gửi về Học viện,trình Giám đốc và chuyển đến các bộ phận chức năng liên quan để xử lý, giải quyết.

- Chuyển công văn, tài liệu,thư tíncủa Học viện cho các cơquan, đơn vị ngoài Học viện (và ngược lại). Chuyển fax, thư tín điện tử, theo yêucầu của Ban Giám đốc Học viện. Đặt mua, tiếp nhận và phân phối báo chí đến cácphòng chức năng, bộ môn và đơn vị trong Học viện.

- Chuyển các loại công văn, tàiliệu do Học viện phát hành tới các đơn vị nhận trong toàn Học viện.

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn phápluật cho Giám đốc và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Giám đốcban hành. Theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tụchành chính đã quy định.

- Quản lý và sử dụng con dấu củaHọc viện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Quản lý và tổ chức công táclưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định của công tác Văn thư- lưu trữ.

- Làm đầu mối thực hiện vàtheo dõi công tác bảo mật của Học viện.

- Ký xác nhận giấy đi đườngcho khách từ các cơ quan, đơn vị ngoài Học viện đến công tác và lưu trú tại Họcviện.

c) Công tác phục vụ, lễ tân:

- Quản lý cơ sở vật chất, đượcphép mua sắm một số văn phòng phẩm, tạp phẩm, vật tư, trang thiết  bị cho Giám đốc và các Phó Giám đốc dưới sựcho phép của lãnh đạo Học viện và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về muasắm tài sản.

- Chủ trì và phối hợp với các đơnvị khác để bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp,các hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn, tiếp khách của Học viện.

- Soạn thảo, in ấn các loại côngvăn, tài liệu, văn kiệnphục vụcho công tác chung của Học viện theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Đón tiếp khách trong và ngoàinước đến Học viện công tác, sắp xếp, hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng đểgiải quyết công việc. Phối hợp cùng phòng Hợp tác Quốc tế thực hiện kế hoạch lễtân đối với khách nước ngoài đến làm việc tại Học viện.

- Phối hợp cùng Phòng Hành chínhquản trị- Tổ chức cán bộ, phòng Truyền thông- truyền thống và các đơn vị khácthực hiện kế hoạch lễ tân tại các cuộc hội họp trong Học viện.

- Là đầu mối trong thực hiện cáccông việc hiếu, hỉtheo yêucầu của Ban Giám đốc.

- Tổ chức và chủ trì các cuộcthăm hỏi, chúc mừng, xã giao với các cơ quan ngoài Học viện, các cơ quan cấp trên,các đơn vị và cá nhân trong Học viện, các cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu và cáccựu giáo chức của Học viện.

Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đườngcho cán bộ, viên chức được cử đi công tác ngoài Học viện.

- Tổ chức việc quản lý và sử dụngcác hội trường, phòng họp và nhà khách của Học viện. Lập lịch sử sử dụng các hộitrường, phòng họp của Học viện.

Phân cấp quyền hạn của Trưởng, Phó trưởng phòng:

Trưởng phòng Tổng hợp là đầu mốiđể Giám đốc nắm chắc tình hình hoạt động chung của toàn Học viện, đồng thời làngười trực tiếp truyền đạt các chỉ thị, quyết định của Giám đốc đến các đơn vịvà cá nhân trong toàn Học viện.

Trưởng phòng ( hoặc Phó Trưởngphòng) được thừa lệnh Giám đốc ký và đóng dấu của Học viện những văn bản, giấytờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động sao  hoặc trích các văn bản của cấp trên gửi đến cácđơn vị liên quan để thực hiện.

 


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn