PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Date: 08/12/2017Lượt xem: 1211

1. Chức năng:

Phòng Truyền thông  là đơn vị chức năng có nhiệmvụ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy và Giám đốc Học viện về công tác tuyên truyềnvận động, công tác văn hóa quần chúng và công tác bảo tồn truyền thống trong Họcviện.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác tuyên truyền:

- Thực hiện các biện pháp, hìnhthức tổ chức tuyên truyền đa dạng, thích hợp nhằm phổ biến chủ trương, đường lối,chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Học viện đếntoàn thể cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên.

- Chủ trì tổ chức, thiết kế cácloại báo ảnh, panô, áp phích, khẩu hiệu, băngrôn, cờ, đèn trang tríphục vụ cho công tác tuyên truyền, các ngàylễ lớn của đất nước và các ngày kỷ niệm do Học viện tổ chức.

- Là đầu mối quan hệ với phóngviên các báo, đài và các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc đưa tin,hình ảnh của Học viện nhân các dịp kỷ niệm theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

- Phối hợp với Ban Biên tập,phòng Quản lý Công nghệ thông tin và các đơn vị, cá nhân trong Học viện tổng hợp,biên tập các tin, bài cho Website của Học viện. Thường xuyên viết bài giới thiệuHọc viện trên các báo, đài của Trung ương và Hà Nội.

- Phối hợp với các bộ phận liênquan tổ chức giới thiệu truyền thống, các thành tựu trong lĩnh vực đào tạo,NCKH, khám chữa bệnh và phát triển công nghệ của Học viện tại các Hội thảo, triểnlãm trong và ngoài Học viện. Hướng dẫn các đoàn khách đến thăm Học viện có tínhchất chính trị, văn hóa, nghệ thuật.

b) Công tác văn hóa quần chúng:

- Phối hợp với tổ chức Đoànthanh niên, Công đoàn và các bộ phận liên quan chủ trì tổ chức các hoạt độngngoại khóa nhằm nâng cao trình độ văn, thể, mỹ cho Cán bộ và Sinh viên trong Họcviện, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh.

- Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bịvà tổ chức các buổi trình diễn, hội diễn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ kháctrong Học viện, tham gia hội diễn và các hoạt động văn hóa khác ngoài Học viện.

Phân cấp quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng:

1. Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởngphòng) được thừa lệnh Giám đốc ký và đóng dấu của Học viện các văn bản thuộc chứcnăng, nhiệm vụ được giao theo sự ủy quyền của Giám đốc.

2. Quản lý toàn bộ cơ sở vậtchất, phương tiện kỹ thuật được Học viện giao phục vụ cho các hoạt động tuyêntruyền, văn hóa.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn