Date: 04/12/2017Lượt xem: 978

1. Chức năng:

Phòng Vật tư- Trang thiết bị cóchức năng tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý thiết bị, vật tư của Họcviện; xây dựng kế hoạch trang bị hệ thống thiết bị, máy móc phục vụ công tác đàotạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của Học viện.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì trong việc xây dựngcác kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trang bị hệ thống thiết bị, máy móc phục vụ côngtác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của Học viện.

- Phối hợp cùng các bộ phận chứcnăng liên quan, nghiên cứu và tham mưu cho Giám đốc Học viện về quy hoạch hệ thốngtrang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, xây dựng và tổ chức hệ thống các phòng thínghiệmđảm bảo đầy đủ cơ sở vậtchất phục vụ các mặt hoạt động của Học viện.

- Tổng hợp dự trù của các phòngchức năng, bộ môn, đơn vị, lập kế hoạch mua sắm và cấp phát trang thiết bị, vậttư, vật thí nghiệm cho các đơn vị trong Học viện trên cơ sở kinh phí hàng năm.

- Thực hiện các thủ tục về đấuthầu cung cấp trang thiết bị, thảo luận ký kết hợp đồng, lập phương án phânphối trang thiết bị trình Giám đốc duyệt. Tổ chức tiếp nhận trang thiết bị mới.

- Phối hợp với các phòng chứcnăng, bộ môn, đơn vị liên quan triển khai lắp đặt, vận hành, đào tạo, bàn giaothiết bị theo đúng quy định. Theo dõi bảo hành thiết bị và ký các hợp đồng bảotrì đối với những thiết bị có yêu cầu.

- Chủ trì trong việc nghiên cứu,xây dựng quy chế quản lý và sử dụng trang thiết bị thống nhất trong toàn Học viện.

- Quản lý toàn bộ hệ thống máymóc, thiết bị của Học viện và các dự án. Lập sổ  sách theo dõi vật tư theođúng nguyên tắc và chế độ nhà nước quy định.

- Hàng năm, phối hợp với phòngTài chính kế toán tiến hành kiểm kê để nắm chắc tình hình trang thiết bị của cácđơn vị toàn Học viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử sụng máy móc,thiết bị tại các đơn vị.

- Đảm bảo việc sửa chữa, bảo dưỡngtrang thiết bị. Tổ chức thu hồi, điều chuyển và thanh lý những trang thiết bị hưhỏng không còn khả năng sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

Phân cấp quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng:

1. Trưởng phòng(hoặc Phó trưởng phòng) Vật tư- Trang thiết bị là ủyviên thường trực các Hội đồng mua sắm, thanh lý máy móc thiết bị, vật tư chuyênmôn thuộc phòng quản lý.

2. Trưởng phòng ( hoặc Phó trưởngphòng) được thừa lệnh Giám đốc ký tên và đóng dấu của Học viện các văn bản, giấytờ liên quan đến nhiệm vụ được giao theo sự ủy quyền của Giám đốc.

         

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn