Thông báo lịch kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Date: 17/12/2020Lượt xem: 1546
                 BỘ Y TẾ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
         Số: 873/KH- HVYDHCTVN                            Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020


THÔNG BÁO 
LỊCH KIỂM TRA ĐẦU VÀO NĂM 2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỔ SUNG 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN Y KHOA DO NƯỚC NGOÀI CẤP 
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN 
  
Căn cứ vào kế hoạch tổ chức kì kiểm tra đầu vào năm 2020 chương trình đào tạo bổ sung đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, ngành Y học cổ truyền. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam xin thông báo lịch kiểm tra dành cho những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

1

Thí sinh làm thủ tục dự kiểm tra tại các phòng thi (mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và lệ phí dự kiểm tra)

14h ngày 25/12/2020

2

Kiểm tra môn Y

8h00 ngày 26/12/2020

3

Kiểm tra môn chuyên ngành Y học cổ truyền

14h00 ngày 26/12/2020


Lưu ý:                                                                       
1. Ngày 23/12/2020, Học viện thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra trên website http://vutm.edu.vn. Trong trường hợp không nhận được giấy báo dự kiểm tra, thí sinh đủ điều kiện vẫn đến làm thủ tục dự kiểm tra theo lịch.

2. Thí sinh cần theo dõi thông tin trên trang http://vutm.edu.vn để xem kết quả kiểm tra (dự kiến ngày 31/12/2020) và kết quả xét tuyển (dự kiến ngày 09/01/2021). Thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học ngày 14/01/2021 và tham gia chương trình đào tạo từ ngày 15/01/2021.


Nơi nhận:                                                                                            KT.GIÁM ĐỐC                       
- Đăng website;                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu:VT, ĐTĐH,TT ĐM&ĐTTNCXH.                                                                          (Đã ký)                                                                                                                   Đoàn Quang Huy 


Tin liên quan:

Thông báo tuyển sinh các lớp học ngắn hạn cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh các lớp Xoa bóp Bấm huyệt và lớp Tác động cột sống cơ bản

Thông báo tuyển sinh các lớp Xoa bóp bấm huyệt, Khi công dưỡng sinh, Tác động cột sống, Thái cực quyền

Thông báo tuyển sinh Lớp tác động cột sống cơ bản khóa 17

Thông báo tuyển sinh lớp Tác động cột sống cơ bản

Thông báo tuyển sinh Lớp tác động cột sống cơ bản khóa 14

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn