Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo bổ sung ngành YHCT đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Date: 05/03/2021Lượt xem: 857
    HỌC VIỆN Y-DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TT ĐỔI MỚI VÀ ĐÀO TẠO THEO NCXH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         Số:  02/TB –TTĐM&ĐTTNCXH                              Hà Nội, ngày  04 tháng  3 năm 2021


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Chương trình đào tạo bổ sung ngành Y học cổ truyền đối với người có văn bằng 
cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo bổ sung ngành Y học cổ truyền đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, năm 2021 như sau: 
I. Đối tượng xét tuyển
- Người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học.
- Chương trình đào tạo cử nhân y khoa do nước ngoài cấp trong đó tổng khối lượng kiến thức thuộc các môn học/học phần chuyên ngành về lĩnh vực Y học cổ truyền chiếm trên 35% tổng khối lượng kiến thức của Chương trình đào tạo.
II. Hình thức đào tạo: Tập trung 12 tháng tại Học viện Y - Dược học cổ truyền VN.
III. Hồ sơ dự tuyển:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi sống).
3. Bản sao Giấy khai sinh;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa;
5. Bằng Tốt nghiệp, bằng Học vị Cử nhân và Bảng điểm đại học (công chứng);
6. Công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (công chứng);
7. Công văn của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ đi dự tuyển (nếu có);
8. Ảnh 4x6 (02 ảnh), chụp trong 6 tháng gần nhất (ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh).
IV. Kiểm tra đầu vào:
     1. Người có nhu cầu đào tạo bổ sung phải thực hiện 02 (hai) bài kiểm tra về kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành/chuyên ngành; mỗi bài phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 mới được xét tuyển.
    2. Hình thức: Tự luận 120 phút.
    3. Nội dung kiểm tra:
Cơ sở ngành: môn Y lý;  Chuyên ngành: Chuyên ngành Y học cổ truyền.
    4. Lệ phí xét duyệt hồ sơ và kiểm tra đầu vào: 800.000 VNĐ/ Học viên (Tám trăm nghìn đồng chẵn).
V. Thông tin liên hệ:
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05 tháng 3 năm 2021 đến khi Học viện tổ chức xét duyệt, kiểm tra đầu vào (theo quy định hiện hành).
     Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã, Phòng 905 Tầng 9 - Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam - Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội. Liên hệ: ThS. Danh:  0987.706.946 ThS. Mây: 096.542.8866. Mail: ttdoimoivadaotao.hyd@gmail.com.

Nơi nhận:                                                                                     PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM
 - Đăng Website                                                                                                     (Đã ký)
 - Lưu: VT, TTĐM&ĐTTNCXH.

                  


                                                                                                            Đoàn Quang Huy
Tin liên quan:

Thông báo tuyển sinh lớp học ngắn hạn cấp chứng chỉ

Thông báo lịch kiểm tra đầu vào năm 2020 đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Thông báo tuyển sinh các lớp học ngắn hạn cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh các lớp Xoa bóp Bấm huyệt và lớp Tác động cột sống cơ bản

Thông báo tuyển sinh các lớp Xoa bóp bấm huyệt, Khi công dưỡng sinh, Tác động cột sống, Thái cực quyền

Thông báo tuyển sinh Lớp tác động cột sống cơ bản khóa 17

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn