Viện Nghiên cứu Y - Dược cổ truyền Tuệ tĩnh

Date: 23/12/2016Lượt xem: 38156

Lịch sử hình thành

            Việnnghiên cứu Y- Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh (dưới đây gọi tắt là Viện) được thành lậptheo Quyết định số 2224/QĐ-BYT ngày 22/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế, là đơn vịtrực thuộc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, có tư cách pháp nhân, condấu và tài khoản riêng, tại số 2 Trần Phú - Hà Đông – Hà Nội, chịu sự chỉ đạotoàn diện của Giám đốc Học viện Y- Dược học Cổ truyền Việt Nam và Bộ Y tế.

-         Tên Viện

+Tiếng Việt:  VIỆN NGHIÊN CỨU Y - DƯỢC CỔ TRUYỀN TUỆ TĨNH

+Tiếng Anh: Tuetinh Institute of Traditional Pharmaco- Medicine

+ Tênviết tắt: TITPM

-         Trụ sở: Số 2 Trần Phú- Hà Đông - Hà Nội

-         Số điện thoại: (04)33561363

1. Cơ cấu tổ chức

(1).Hội đồng Khoa học- công nghệ

(2).Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu khoa học

(3).Ban lãnh đạo viện:

- Viện trưởng

- Viện phó

- Kế toán trưởng

(4).Các phòng chức năng

- Phòng kế hoạch tổng hợp

- Phòng nghiên cứu khoa học- Đào tạo và hợp tác quốc tế

- Phòng tài chính- Kế toán

- Phòng tổ chức- Hành chính quản trị- Vật tư

(5).Các phòng nghiên cứu

- Phòng nghiên cứu Đông dược

- Phòng Đông y thực nghiệm

- Phòng nghiên cứu các phương pháp điều trị không dùngthuốc

- Phòng nghiên cứu trung tâm:

+ Labo Sinh học và bảo tồn gen

+ Labo hoá học

+ Labo hoá sinh

+ LaboVi sinh – Ký sinh trùng

+ Labo hình thái học-giải phẫu bệnh

+ Labo sinh lý bệnh-Miễn dịch - Dị ứng

- Trung tâm nghiên cứusản xuất và nuôi trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GAP, GACP

2. Chức năng

    - Nghiên cứu khoa học toàn diện về các lĩnhvực: chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ bằng thuốc cổ truyền và phương phápkhông dùng thuốc; nuôi trồng dược liệu thực hiện theo nguyên tắc GAP và GACP;tiêu chuẩn hoá dược liệu; hiện đại hoá các dạng bào chế thuốc y học cổ truyền từdược liệu; bào chế sản xuất thuốc đông dược; các tiêu chuẩn và phương pháp đánhgiá các thành phẩm từ dược liệu.

- Viện được ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuậttrong và ngoài nước, trong sản xuất sử dụng và thử nghiệm sản xuất đông dược; cácphương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc y học cổ truyền trong công tác chămsóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

- Viện được trực tiếp, liên kết, phối hợp đào tạo nguồnnhân lực y, dược học cổ truyền đặc biệt nhân lực có trình độ cao.

3. Nhiệm vụ

     - Nghiên cứu khoa học y, dược học cổ truyền;thừa kế các kinh nghiệm dân gian; nghiên cứu kết hợp y - dược học cổ truyền vày học hiện đại; nghiên cứu hiện đại hoá y, dược học cổ truyền trong khám chữa bệnh,phòng bệnh, bào chế, nuôi trồng dược liệu và sản xuất Đông được.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng  các thành tựu khoa học và kỹ thuật trong lĩnhvực y - dược học cổ truyền để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệxuất phát từ nhu cầu đạo tạo và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốcphòng của đất nước.

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo yêu cầu của Học viện.Hợp tác khoa học, công nghệ  với các bệnhviện, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trường cao đẳng trong và ngoàinước, các tổ chức quốc tế về đào tạo nghiên cứu khoa học trong y, dược học cổtruyền.

- Phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, nghiên cứuvà phát triển, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tổchức các hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện các chương trình, đềán, đề tài; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyểngiao công nghệ, thông tin tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và nhận tài trợtheo qui định của pháp luật.

- Tham gia các dự án nghiên cứu y tế và phát triển. Tổchức đánh giá, nghiệm thu các chương trình, đề tài theo qui định. Là nơi xétduyệt đạo đức nghiên cứu trong các nghiên cứu về Y học cổ truyền.

- Là đầu mối của Học viện y - dược học cổ truyền ViệtNam trong hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học y - dược học cổ truyền với cáctổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước.


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn