Khung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết

Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2023 Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2023

Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2023.

Xem thêm
Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2020 Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2020

Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2020.

Xem thêm
Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2018 Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2018

Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Sau đại học năm 2018.

Xem thêm
Quyết định Ban hành đề cương các học phần trong chương trình đào tạo sau đại học (Đề cương chi tiết học phần kèm theo) Quyết định Ban hành đề cương các học phần trong chương trình đào tạo sau đại học (Đề cương chi tiết học phần kèm theo)

Quyết định Ban hành đề cương các học phần trong chương trình đào tạo Tiến sĩ, Chuyên khoa II, Chuyên khoa I, Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, Bác sĩ nội trú ngành Y học cổ truyền, Chuyên khoa I ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền và Chuyên khoa I...

Xem thêm
Quyết định ban hành Khung chương trình đào tạo Sau đại học (Chương trình được áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2023) Quyết định ban hành Khung chương trình đào tạo Sau đại học (Chương trình được áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2023)

Quyết định ban hành Khung chương trình đào tạo Sau đại học (Chương trình được áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2023)

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun

Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương học chi tiết phần/mô đun

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn