Hoạt động liên quan phong hàm GS, PGS

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Xem thêm
Thông báo Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024 Thông báo Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024

Thông báo Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024.

Xem thêm
Thông báo danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024 Thông báo danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Học viện YDHCT Việt Nam đã tiến hành họp đề cử các thầy, cô có chức danh GS/PGS tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024 của Học viện

Xem thêm
Thông báo về việc ứng cử tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2024 Thông báo về việc ứng cử tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2024

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tới các giáo sư, phó giáo sư có nguyện vọng ứng cử vào thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2024 xin gửi 01 bản lý lịch theo mẫu 03 (file đính kèm) về...

Xem thêm
Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024 Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024

Đăng ký xin gửi về Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (gửi đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, số ĐT: 0983220909) trước ngày 2/5/2024 để tập hợp trình Ban Giám đốc và Hội đồng Giáo sư cơ sở của Học viện để tiến hành các bước tiếp theo theo quy...

Xem thêm
Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh GS, PGS Học viện YDHCT Việt Nam năm 2023 Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh GS, PGS Học viện YDHCT Việt Nam năm 2023

Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2023.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn