Hoạt động liên quan phong hàm GS, PGS

Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh GS, PGS Học viện YDHCT Việt Nam năm 2023 Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh GS, PGS Học viện YDHCT Việt Nam năm 2023

Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2023.

Xem thêm
Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó giáo sư Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó giáo sư

Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó giáo sư

Xem thêm
Thông báo danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 Thông báo danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

Thông báo danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

Xem thêm
Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023 Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Xem thêm
Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư  Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022 Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022

Kết quả xét đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2022

Xem thêm
Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam họp báo cáo kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam họp báo cáo kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư

Vừa qua, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn