Hoạt động liên quan phong hàm GS, PGS

Báo cáo kết quả công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Báo cáo kết quả công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam báo cáo kết quả công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Xem thêm
Danh sách các ứng viên tham gia xét chức danh PGS năm 2020 Danh sách các ứng viên tham gia xét chức danh PGS năm 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam xin thông báo danh sách các ứng viên tham gia xét chức danh PGS (đính kèm Bản đăng ký xét công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2020). 1. TS. Nguyễn Thị Thái Hòa 2. TS.Nguyễn Minh Hiền 3....

Xem thêm
Biên bản họp xét bổ nhiệm Phó Giáo sư Biên bản họp xét bổ nhiệm Phó Giáo sư

Biên bản họp xét bộ nhiệm Phó Giáo sư

Xem thêm
Thông báo danh sách Giáo sư/Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 Thông báo danh sách Giáo sư/Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

Học viện y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách Giáo sư/Phó Giáo sư được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

Xem thêm
Hoạt động xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Hoạt động xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Xem thêm
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện.

Xem thêm
123
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn