Đào tạo Đại học

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/9/2019 - 10/10/2019. Địa điểm: Phòng CTCT&QLSV (Sinh viên nộp trực tiếp hồ sơ xét các chế độ cho chuyên viên phụ trách khối)

Xem thêm
Học viện YDHCTVN tổ chức thi Học phần chuyên môn tổng hợp năm 2019 Học viện YDHCTVN tổ chức thi Học phần chuyên môn tổng hợp năm 2019

Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức thi học phần chuyên môn tổng hợp năm 2019, trong ba ngày (20/5, 23/5 và 24/5), Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức cho hơn 800 sinh viên.

Xem thêm
Quy trình mở ngành đào tạo trình độ Đại học và sau Đại học Quy trình mở ngành đào tạo trình độ Đại học và sau Đại học

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo quy trình mở ngành đào tạo trình độ Đại học và sau Đại học

Xem thêm
Thông báo về việc rà soát các thông tin cá nhân và điểm trên phần mềm Quản lý đào tạo Thông báo về việc rà soát các thông tin cá nhân và điểm trên phần mềm Quản lý đào tạo

Đối tượng: Sinh viên khối Y6K9, LT5K9 Thời gian: Từ 4/3/2019 - 20/4/2019

Xem thêm
Thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp, ôn và thi học phần hệ chính quy (2013-2019) và hệ  liên thông chính quy (2014-2019) Thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp, ôn và thi học phần hệ chính quy (2013-2019) và hệ liên thông chính quy...

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập nghề nghiệp, ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, xét và công nhận tốt nghiệp hệ chính quy (2013-2019) và hệ liên thông chính quy (2014-2019)

Xem thêm
Thông báo kế hoạch ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy khoa Dược (2014-2019) Thông báo kế hoạch ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy khoa Dược...

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch ôn và thi học phần chuyên môn tổng hợp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học khoa Dược (2014-2019)

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn