Tuyển sinh liên kết

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển ĐH ngành YHCT hệ liên kết đào tạo giữa Học viện với ĐH Trung Y Dược Thiên Tân (năm 2023) - Đợt 2 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển ĐH ngành YHCT hệ liên kết đào tạo giữa Học viện với ĐH Trung Y Dược...

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học ngành YHCT hệ liên kết đào tạo giữa Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc (năm 2023) - Đợt 2

Xem thêm
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học ngành YHCT hệ đào tạo liên kết giữa Học viện YDHCT VN với Đại học Trung Y dược Thiên Tân TQ (năm 2023) - Đợt 1 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học ngành YHCT hệ đào tạo liên kết giữa Học viện YDHCT VN với Đại...

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam ban hành Quyết định công nhận 10 (mười) thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền hệ đào tạo liên kết giữa Học viện với Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc (2023) - Đợt 1 (Có danh sách kèm...

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2023 Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm...

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2023

Xem thêm
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đào tạo liên kết với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc (năm 2022)- Đợt 2 Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đào tạo liên kết với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc (năm 2022)- Đợt 2

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đào tạo liên kết với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc (năm 2022)- Đợt 2

Xem thêm
Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đào tạo liên kết với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc (năm 2022)- Đợt 1 Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đào tạo liên kết với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc (năm 2022)- Đợt 1

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền hệ đào tạo liên kết giữa Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân, Trung Quốc (năm 2022) - Đợt 1

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh hệ Đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 Thông báo tuyển sinh hệ Đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2022

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2022

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn