Phòng Tài chính kế toán

Lãnh đạo phòng Tài chính kế toán Lãnh đạo phòng Tài chính kế toán

Lãnh đạo phòng Tài chính kế toán

Xem thêm
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Chức năng: Phòng Tài chính kế toán là đơnvị chức năng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý về côngtác kế hoạch, tài chính, kế toán của Học viện. Phòng làm việc theo sự chỉ đạotrực tiếp của Giám đốc Học viện, chịu trách...

Xem thêm
Thông báo về việc công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2015 Thông báo về việc công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2015

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2015 tại phụ lục kèm theo.

Xem thêm
Thông báo về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 Thông báo về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2017

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 tại phụ lục kèm theo.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn