Bác sĩ nội trú

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ (cho học viên Bác sĩ nội trú Khóa 3) Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ (cho học viên Bác sĩ nội trú Khóa 3)

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ ngành YHCT cho 04 học viên Bác sĩ nội trú Khóa 3.

Xem thêm
Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ (cho học viên Bác sĩ nội trú Khóa 2) Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ (cho học viên Bác sĩ nội trú Khóa 2)

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ ngành YHCT cho 02 học viên Bác sĩ nội trú Khóa 2.

Xem thêm
Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp sau đại học năm 2022 Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp sau đại học năm 2022

Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp sau đại học năm 2022

Xem thêm
Kết quả thi tốt nghiệp sau đại học ngành y học cổ truyền năm 2022 Kết quả thi tốt nghiệp sau đại học ngành y học cổ truyền năm 2022

Kết quả thi tốt nghiệp sau đại học ngành y học cổ truyền năm 2022

Xem thêm
Kết quả thi tốt nghiệp sau đại học Bác sĩ Nội trú khóa 2 năm 2022 Kết quả thi tốt nghiệp sau đại học Bác sĩ Nội trú khóa 2 năm 2022

Kết quả thi tốt nghiệp sau đại học Bác sĩ Nội trú khóa 2 năm 2022

Xem thêm
Quyết định công nhận học viên Sau đại học năm 2021 Quyết định công nhận học viên Sau đại học năm 2021

Quyết định công nhận học viên Sau đại học năm 2021

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn