Tuyển sinh hệ ngắn hạn, đào tạo liên tục

Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo thường xuyên "Xoa bóp bấm huyệt - Khí công dưỡng sinh" Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo thường xuyên "Xoa bóp bấm huyệt - Khí công dưỡng sinh"

Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo thường xuyên "Xoa bóp bấm huyệt - Khí công dưỡng sinh"

Xem thêm
TB về việc tuyển sinh lớp "Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT" TB về việc tuyển sinh lớp "Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng...

TB về việc tuyển sinh lớp "Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT"

Xem thêm
Thông báp về việc tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn "Xoa bóp bấm huyệt cơ bản" Thông báp về việc tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn "Xoa bóp bấm huyệt cơ bản"

Thông báp về việc tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn "Xoa bóp bấm huyệt cơ bản".

Xem thêm
Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo liên tục "Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Y- Dược cổ truyền" Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo liên tục "Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Y- Dược cổ truyền"

Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo liên tục "Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong Y- Dược cổ truyền"

Xem thêm
Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo liên tục "Chứng minh cấu trúc của 64 quẻ Kinh dịch" Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo liên tục "Chứng minh cấu trúc của 64 quẻ Kinh dịch"

Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo liên tục "Chứng minh cấu trúc của 64 quẻ Kinh dịch".

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Thời châm Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Thời châm

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Thời châm

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn