Dược sĩ đại học

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Dược sĩ đại học chương trình đào tạo chính quy đợt 2/2023 (Có danh sách kèm theo) Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Dược sĩ đại học chương trình đào tạo chính quy đợt 2/2023 (Có danh sách kèm...

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Dược sĩ đại học chương trình đào tạo chính quy đợt 2/2023: 20 sinh viên (Có danh sách kèm theo)

Xem thêm
Quyết định ban hành đề cương chi tiết Học phần ngành Dược học trình độ đại học năm 2022 Quyết định ban hành đề cương chi tiết Học phần ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

Quyết định ban hành đề cương chi tiết Học phần ngành Dược học trình độ đại học năm 2022 (Có đề cương chi tiết các Học phần kèm theo)

Xem thêm
Quyết định ban hành đề cương chi tiết Học phần ngành Dược học trình độ đại học năm 2020 Quyết định ban hành đề cương chi tiết Học phần ngành Dược học trình độ đại học năm 2020

Quyết định ban hành đề cương chi tiết Học phần ngành Dược học trình độ đại học năm 2020 (Có đề cương chi tiết các Học phần kèm theo)

Xem thêm
Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình dạy học ngành Dược học trình độ đại học năm 2018 Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình dạy học ngành Dược học trình độ đại học năm 2018

Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình dạy học ngành Dược học trình độ đại học năm 2018

Xem thêm
Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình dạy học ngành Dược học trình độ đại học năm 2022 Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình dạy học ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình dạy học ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

Xem thêm
Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022 Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn