Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Học viện YDHCT Việt Nam Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Học viện YDHCT Việt Nam

Ngày 23/01/2024, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) phối hợp với Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức buổi lễ bế mạc đợt khảo...

Xem thêm
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Học viện Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Học viện

Sáng ngày 18/01/2024, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam phối hợp với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) tổ chức buổi lễ khai mạc...

Xem thêm
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Học viện Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Học viện

Sáng ngày 11/01/2024, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Học...

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy định bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Học viện YDHCT Việt Nam Quyết định ban hành Quy định bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Học viện YDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành Quy định bảo mật hệ thống thông tin Đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Quyết định ban hành quy định hoạt động của hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Học viện YDHCT Việt Nam Quyết định ban hành quy định hoạt động của hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Học viện YDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành quy định hoạt động của hệ thống quản lý thông tin Đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học chính quy tại Học viện YDHCTVN Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại...

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học chính quy tại Học viện YDHCTVN

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn