Khảo thí

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học chính quy tại Học viện YDHCTVN Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại...

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học chính quy tại Học viện YDHCTVN

Xem thêm
Quyết định ban hành quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi theo Chuẩn đầu ra của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam Quyết định ban hành quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi theo Chuẩn đầu ra của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Quyết định ban hành quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi theo Chuẩn đầu ra của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Xem thêm
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

Xem thêm
Quyết định ban hành quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên đại học chính quy tại Học viện YDHCTVN Quyết định ban hành quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên đại học chính quy tại Học viện YDHCTVN

Quyết định ban hành quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên đại học chính quy tại Học viện YDHCTVN

Xem thêm
Quyết định ban hành quy định tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính Quyết định ban hành quy định tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

Quyết định ban hành quy định tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

Xem thêm
Quyết định ban hành quy định thi, kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến Quyết định ban hành quy định thi, kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến

Quyết định ban hành quy định thi, kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn