Phòng Đào tạo sau đại học

Lãnh đạo quản lý phòng Đào tạo sau đại học Lãnh đạo quản lý phòng Đào tạo sau đại học

Lãnh đạo quản lý phòng Đào tạo sau đại học

Xem thêm
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Chức năng: Phòng Quản lý Đào tào sau đạihọc có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tổ chức, quản lý và triểnkhai công tác đào tạo sau đại học bao gồm: đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩchuyên khoa II, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình...

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn