Thông báo Đào tạo

Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc dạy và học tập trung, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19. Sinh viên, học viên sau đại học bắt đầu dạy và học tập trung từ thứ Hai ngày 08/3/2021.

Xem thêm
Thông báo về việc điều chỉnh hoạt động dạy học trực tuyến Thông báo về việc điều chỉnh hoạt động dạy học trực tuyến

Thông báo về việc điều chỉnh hoạt động dạy học trực tuyến từ ngày 22/02/2021

Xem thêm
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thực tập nghề nghiệp khối Dược Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thực tập nghề nghiệp khối Dược

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thực tập nghề nghiệp khối Dược, thời gian từ ngày 22/2 đến 21/5/2021

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ

Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành "Quy định mẫu văn bằng tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ Quyết định về việc ban hành "Quy định mẫu văn bằng tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ

Quyết định về việc ban hành "Quy định mẫu văn bằng tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, mẫu chứng chỉ đào tạo của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện YDHCT Việt Nam Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện YDHCT Việt Nam

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện YDHCT Việt Nam

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn