Thông báo Đào tạo

Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ

Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành "Quy định mẫu văn bằng tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ Quyết định về việc ban hành "Quy định mẫu văn bằng tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ

Quyết định về việc ban hành "Quy định mẫu văn bằng tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, mẫu chứng chỉ đào tạo của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện YDHCT Việt Nam Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện YDHCT Việt Nam

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện YDHCT Việt Nam

Xem thêm
Thông báo về việc tạm dừng dạy, học thực hành lâm sàng đến hết ngày 30/4/2020 Thông báo về việc tạm dừng dạy, học thực hành lâm sàng đến hết ngày 30/4/2020

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam có kế hoạch tiếp tục tạm dừng tổ chức dạy và học lâm sàng đối với học viên và sinh viên thời gian từ ngày 13/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020.

Xem thêm
Thông báo về việc triển khai học lại, thi lại, học cải thiện, thi cải thiện năm học 2019-2020 Thông báo về việc triển khai học lại, thi lại, học cải thiện, thi cải thiện năm học 2019-2020

Để đảm bảo kế hoạch dạy học của năm học 2019-2020, sinh viên toàn Học viện có thể đăng ký học lại, thi lại, học cải thiện, thi cải thiện từ ngày 24/3/2020. Sinh viên chủ động liên hệ với các Khoa, Bộ môn, Module để đăng ký lịch học phù hợp với kế...

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn