Tiến sĩ YHCT

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2020 ngành Y học cổ truyền Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2020 ngành Y học cổ truyền

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2020 ngành Y học cổ truyền: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ CKI, CKII, Bác sĩ nội trú - Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 22/7/2020 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 20/8/2020 đến 16h30 ngày 08/9/2020

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 ngành y học cổ truyền Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 ngành y học cổ truyền

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 ngành y học cổ truyền: - Tiến sĩ YHCT - Thạc sĩ YHCT - Bác sĩ CKI, CKII YHCT

Xem thêm
Thông báo phúc khảo bài thi Sau đại học đợt 2 năm 2019 Thông báo phúc khảo bài thi Sau đại học đợt 2 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo phúc khảo bài thi Sau đại học đợt 2 năm 2019

Xem thêm
Thông báo Lịch thi sau đại học đợt 2 năm 2019 Thông báo Lịch thi sau đại học đợt 2 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Lịch thi sau đại học đợt 2 năm 2019

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2019 ngành Y học cổ truyền Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2019 ngành Y học cổ truyền

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2019 ngành Y học cổ truyền, chỉ tiêu cụ thể: Tiến sĩ YHCT (05); Thạc sĩ YHCT (110); Bác sĩ CKII (20); Bác sĩ CKI (251); Bác sĩ nội trú (10). Thời gian phát hành hồ sơ:...

Xem thêm
Thông báo kế hoạch thi Sau đại học đợt 2 năm 2018 Thông báo kế hoạch thi Sau đại học đợt 2 năm 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kế hoạch thi Sau đại học đợt 2 năm 2018: - Ngày 2/11/2018: Thí sinh lấy vân tay và học Quy chế thi - Ngày thi: ngày 3/11 và ngày 4/11/2018

Xem thêm
123
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn