Bác sĩ YHCT

Thông báo công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ chính qui đợt 2 năm 2018 - Bổ sung Thông báo công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ chính qui đợt 2 năm 2018 - Bổ sung

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về việc công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ chính quy đợt 2 năm 2018 - Bổ sung

Xem thêm
Thông báo công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ liên thông chính quy đợt 2 năm 2018 Thông báo công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ liên thông chính quy đợt 2 năm 2018

Học viên Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về việc công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ liên thông chính quy đợt 2 năm 2018 cho 101 sinh viên

Xem thêm
Thông báo công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ chính qui đợt 2 năm 2018 Thông báo công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ chính qui đợt 2 năm 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về việc công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ chính qui đợt 2 năm 2018 cho 400 sinh viên.

Xem thêm
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2018 Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2018: - Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng đại học chính quy năm 2018 - Thủ tục hồ sơ xác nhận nhập học

Xem thêm
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ chính qui và hệ liên thông chính qui đợt I - năm 2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ chính qui và hệ liên thông chính qui đợt I - năm 2018

Công nhận tốt nghiệp cho 1 sinh viên tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền hệ chính qui và 1 sinh viên tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền hệ liên thông chính qui đợt 1 năm 2018 (Có danh sách đính kèm)

Xem thêm
123
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn