HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3382 4929 - Fax: (84-24) 33560931
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN HỌC VIỆN
Phòng tổ chức cán bộ
024 3554 0799
Phòng tài chính kế toán
024 3382 4931
Phòng Hành chính tổng hợp
024 3354 0033
024 3382 4929

Phòng Đào tạo đại học
024 3854 3615
Phòng Đào tạo sau đại học
024 3354 0227
Phòng CTCT & Quản lý sinh viên
024 3354 0390
Phòng Quản lý chất lượng
Phòng KHCN & Hợp tác quốc tế
024 3351 0168
Phòng vật tư, TTB & Công trình y tế
024 3354 0034
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn