Tuyển sinh sau Đại học

Thông báo Lịch thi sau đại học đợt 2 năm 2019 Thông báo Lịch thi sau đại học đợt 2 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Lịch thi sau đại học đợt 2 năm 2019

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa I khóa 14 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019 Thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa I khóa 14 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa I khóa 14 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa II khóa 5 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019 Thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa II khóa 5 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển Chuyên khoa II khóa 5 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019.

Xem thêm
Thông báo danh sách trúng tuyển Cao học khóa 12 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019 Thông báo danh sách trúng tuyển Cao học khóa 12 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển Cao học khóa 12 ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Thông báo về việc nhận đơn phúc tra Tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2019 Thông báo về việc nhận đơn phúc tra Tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về việc nhận đơn phúc tra Tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Thông báo kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa I đợt 1 năm 2019 Thông báo kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa I đợt 1 năm 2019

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển sinh chuyên khoa I đợt 1 năm 2019

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn