Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên

Lãnh đạo quản lý phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên Lãnh đạo quản lý phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên

Lãnh đạo quản lý phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên

Xem thêm
PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN

1. Chức năng: Phòng Công tác chính trị và Quảnlý sinh viên có chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Giám đốc Học viện về công tácchính trị tư tưởng đối với cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên; công tácquản lý sinh viên và thực hiện Quy chế công tác...

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn