Đảm bảo chất lượng

Quyết định về việc ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng Quyết định về việc ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng

Quyết định về việc ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng.

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy định bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Học viện YDHCT Việt Nam Quyết định ban hành Quy định bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Học viện YDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành Quy định bảo mật hệ thống thông tin Đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Quyết định ban hành quy định hoạt động của hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Học viện YDHCT Việt Nam Quyết định ban hành quy định hoạt động của hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Học viện YDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành quy định hoạt động của hệ thống quản lý thông tin Đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2023 Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2023

Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2023

Xem thêm
Quyết định quy định về hoạt động  khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan của HV YDHCTVN Quyết định quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan của HV YDHCTVN

Quyết định quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan của HV YDHCTVN

Xem thêm
Quyết định quy định về so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam Quyết định quy định về so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Quyết định quy định về so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn