Châm cứu bấm huyệt

Phương pháp chẩn đoán trong châm cứu chữa bệnh Phương pháp chẩn đoán trong châm cứu chữa bệnh

Chẩn đoán là phương pháp chẩn xét bệnh và phán đoán bệnh. Muốn chẩn đoán bệnh, phải thông qua tứ chẩn (Vọng, văn, vấn, thiết) và vận dụng bát cương (Âm Dương, Biểu lý, Hư thực, Hàn nhiệt) để phân tích quy nạp bệnh chứng thuộc loại nào? rồi mới tiến...

Xem thêm
Hư Thực Hư Thực

Hư Thực là hai cương dùng để chỉ rõ chính khí, tà khí thịnh hay suy: Hư là chính khí hư ( Chính khí không đủ ) Thực là tà khí thực ( Tà khí mạnh sinh ra thực ) Do bản chất mạnh yếu, sinh ra tà khí thịnh suy không giống nhau, nên châm cứu có thủ pháp...

Xem thêm
Âm Dương Âm Dương

Âm Dương là 2 cương lĩnh quan trọng nhất để quan sát và phân tích bệnh tật. Về sinh lý thì Khí là Dương, Huyết là Âm. Về giải phẫu thì Phủ là Dương, Tạng là Âm. Về Bộ vị thì lưng và phía ngoài Tứ chi là Dương, bụng và phía trong tứ chi là Âm.

Xem thêm
Hàn Nhiệt Hàn Nhiệt

Hàn Nhiệt là hai chứng bệnh lạnh nóng ngược hẳn nhau cần phân biệt rõ tính chất của Hàn Nhiệt thì chẩn đoán mới không sai nhầm.

Xem thêm
Hư Thực Hư Thực

Do bản chất mạnh yếu, sinh ra tà khí thịnh suy không giống nhau, nên châm cứu có thủ pháp bổ tả khác nhau.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn