Bác sĩ CKI, CKII YHCT

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019 ngành Y học cổ truyền Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019 ngành Y học cổ truyền

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2019 ngành Y học cổ truyền + Tiến sĩ: 5 chỉ tiêu + Thạc sĩ: 95 chỉ tiêu + Bác sĩ Chuyên khoa II: 20 chỉ tiêu + Bác sĩ Chuyên khoa I: 155 chỉ tiêu + Bác sĩ nội trú: 10...

Xem thêm
Quyết định v/v công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp II chuyên ngành YHCT khóa 3 (có danh sách kèm theo) Quyết định v/v công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp II chuyên ngành YHCT khóa 3 (có danh sách kèm theo)

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y học cổ truyền năm 2017, khóa 3 (2017-2019) cho 03 (ba) thí sinh (có danh sách kèm theo).

Xem thêm
Quyết định v/v công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp I chuyên ngành YHCT khóa 12 (Có danh sách kèm theo) Quyết định v/v công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp I chuyên ngành YHCT khóa 12 (Có danh sách kèm theo)

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Y học cổ truyền năm 2017, khóa 12 (2017 - 2019) cho 77 (bảy mươi bảy) thí sinh (có danh sách kèm theo).

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn