Date: 14/12/2017Lượt xem: 13979


 

1. Lịch sử hình thành và phát triển: Từ khi thành lập trường (02/02/2005) đến tháng 03/2011 bộ môn trực thuộc bộ môn Dược liệu. Từ ngày 01/04/2011 bộ môn được thành lập với tên Bộ môn Bào chế, sau đó đổi tên thành Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược

2. Chức năng: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3. Nhiệm vụ:

          - Giảng dạy môn học Bào chế cho 4 đối tượng: BSYHC 6 năm, BSYHCT 4 năm, Trung cấp Y; Trung cấp Dược

4. Thành tích đạt được

          Luôn hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo đã được Học viện phân công.

         

Tin liên quan:

Lãnh đạo quản lý bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn