Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng

Date: 15/12/2017Lượt xem: 3165

BỘ MÔN DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:


- Giảng dạy.

- Nghiên cứu khoa học.

- Tham gia phong trào đoàn thể.

Thành tích khen thưởng đã được ghi nhận:

- Tập thể: Trong những năm qua Bộ môn đãhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận bằng khen tập thể lao động xuấtsắc.

- Cá nhân:

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 07

Kỷ niệm chương cho cá nhân 01

Giấy khen của học viện: 01.

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn