Các chuẩn đầu ra

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022 Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học, chương trình được áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2022.

Xem thêm
Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2018 Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2018

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2018

Xem thêm
Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học, chương trình được áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2020.

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Xem thêm
Quyết định ban hành quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam Quyết định ban hành quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Quyết định ban hành quy định xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo của HVYDHCT Việt Nam

Xem thêm
Quyết định về việc cập nhật nội dung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học Quyết định về việc cập nhật nội dung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học

Quyết định về việc cập nhật nội dung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn