Date: 20/10/2016Lượt xem: 1357

Công đoàn Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam. Hiện có 513 CĐV trong đó 151 CĐV Nam và 366 CĐV Nữ.

Về cơ cấu tổ chức gồm có 11 tổ CĐ trực thuộc, 01 CĐ bộ phận và 04 tổ CĐ thuộc CĐ bộ phận.

Ban Chấp hành công đoàn có 11 người ( 06 nam, 05 Nữ).

Địa chỉ: Văn phòng Công đoàn, Tòa nhà A, phòng A1010

Điện thoại: 024 433560715

Email: congdoan.hvydctvn@gmail.com

- Ban Chấp hành:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1.  

Nguyễn Vinh Huy Chính

Chủ tịch

2.  

Đoàn Hữu Xuyến

Phó chủ tịch

3.  

Cao Thị Vân Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.  

Nguyễn Thế Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành

5.  

Lê Mai Ánh

Uỷ viên Ban Chấp hành

6.  

Nguyễn Hùng Đại

Uỷ viên Ban Chấp hành

7.  

Trần Thị Thu Hiền

Uỷ viên Ban Chấp hành

8.  

Vương Thị Mai Linh

Uỷ viên Ban Chấp hành

9.  

Đặng Danh Nam

Uỷ viên Ban Chấp hành

10.       

Đinh Thị Cẩm Tú

Uỷ viên Ban Chấp hành

11.       

Nguyễn Thanh Tùng

Uỷ viên Ban Chấp hành

- Ủy ban Kiểm tra:

STT

CHỨC DANH

1.

Đoàn Hữu Xuyến

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

2.

Đinh Thị Hồng Minh

Phó Chủ nhiệm UBKT (nếu có)

3.

Nguyễn Thị Thùa

Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra


* Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028:
http://vutm.edu.vn/vi/tin-tuc-18.nd/dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-viet-nam-nhiem-ky-2023-2028.html


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn