Thông báo điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp cho các đối tượng Sau đại học năm 2021

Date: 28/05/2021Lượt xem: 3487
BỘ Y TẾ                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số: 382/TB-HVYDHCTVN                              Hà Nội, ngày  28   tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp 
cho các đối tượng Sau đại học năm 2021  

Theo kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu các lớp Chuyên khoa  I khóa 14, Chuyên khoa II khóa 5, Cao học khóa 12, Bác sĩ nội trú khóa 2, dự kiến lịch thi tốt nghiệp các đối tượng Sau đại học vào tháng 8/2021.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, một số bệnh viện thực hành tạm dừng tiếp nhận học viên đi thực tập lâm sàng bệnh viện nên tiến độ học tập của các lớp Sau đại học bị ảnh hưởng; Do vậy lịch thi tốt nghiệp cho các đối tượng Chuyên khoa I khóa 14, Chuyên khoa II khóa 5 và Bác sĩ nội trú khóa 2 ngành Y học cổ truyền dự kiến vào tháng 11/2021.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo đến các Khoa, Phòng, Bộ môn, Học viên và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                              KT GIÁM ĐỐC    
- Ban Giám đốc (để B/c);                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Phòng ban (để phối hợp thực hiện);                                                                     (Đã ký)
- Website Học viện;
- Lưu: VT, ĐTSĐH.
                                                           

                                                                                                           Nguyễn Quốc Huy

Tin liên quan:

Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ thạc sĩ

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền

Quyết định ban hành chương trình đào tạo chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Văn Tâm

Lễ bảo vệ luân án Tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Trần Thị Hồng Ngãi

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn