Date: 20/10/2016Lượt xem: 1280

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

                                     HỌC VIỆN Y - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

STT

Họ và tên

Chức vụ

   1.     

Nguyễn Thế Anh

Phó Bí thư

   2.     

Huỳnh Thị Hồng Nhung

Phó Bí thư

   3.     

Nguyễn Thị Loan

Ủy viên Ban Thường vụ

   4.     

Trần Văn Thế

Ủy viên Ban Thường vụ

   5.     

Hoàng Trọng Quân

Ủy viên Ban Thường vụ

   6.     

Đinh Công Bắc

Ủy viên Ban Thường vụ

   7.     

Nguyễn Việt Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

   8.     

Nguyễn Vinh Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

    9.     

Nguyễn Thị Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

10.

Nguyễn Phương Hiền

Ủy viên Ban Chấp hành

11.

Nguyễn Thị Phương Loan

Ủy viên Ban Chấp hành

12.

Phùng Thị Thanh Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành

13.

Nguyễn Thị Thương Huyền

Ủy viên Ban Chấp hành

14.

Hoàng Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

15.

Trần Ninh Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành

16.

Phạm Tuấn Vũ

Ủy viên Ban Chấp hành

17.

Nông Trọng Kim

Ủy viên Ban Chấp hành

18.

Lê Vũ Mai Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

19.

Trần Văn Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

20.

Phạm Anh Nguyễn

Ủy viên Ban Chấp hành


*
 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học Viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024:
http://vutm.edu.vn/vi/tin-tuc-18.nd/dai-hoi-dai-bieu-doantncs-ho-chi-minh-hoc-vien-ydhct-vn-lan-thu-vii-nhiem-ky-2022-2024.html


Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn