HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Date: 14/09/2023Lượt xem: 1267


           DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ trong HĐ

1

PGS.TS. Phạm Quốc Bình

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS.TS. Lê Mạnh Cường

Phó Chủ tịch Hội đồng

4

PGS.TS. Đoàn Quang Huy

Thành viên

5

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh

Thành viên

6

PGS.TS. Nguyễn Duy Thuần

Thành viên

7

PGS.TS. Đoàn Minh Thụy

Thành viên

8

PGS.TS. Vũ Đức Lợi

Thành viên

9

TS. Trần Văn Thanh

Thành viên

10

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Thành viên

11

TS. Chu Văn Đức

Thành viên

12

TS. Nguyễn Thị Minh Thu

Thành viên

13

TS. Đinh Thị Hồng Minh

Thành viên, Thư ký


* Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo: QĐ về việc kiện toàn HĐ KHĐT.pdf

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn