Các khung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học Châm cứu - Xoa bóp Chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học Châm cứu - Xoa bóp

Chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học Châm cứu - Xoa bóp

Xem thêm
Chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học Xoa bóp bấm huyệt Chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học Xoa bóp bấm huyệt

Chương trình đào tạo ngắn hạn khóa học Xoa bóp bấm huyệt

Xem thêm
Chương trình đào tạo khóa học tác động cột sống Chương trình đào tạo khóa học tác động cột sống

Chương trình đào tạo khóa học tác động cột sống

Xem thêm
Khung chương trình đào tạo Định hướng Y học cổ truyền Khung chương trình đào tạo Định hướng Y học cổ truyền

Khung chương trình đào tạo Định hướng Y học cổ truyền

Xem thêm
Chương trình đào tạo ngành Dược học Chương trình đào tạo ngành Dược học

Chương trình đào tạo ngành Dược học

Xem thêm
Chương trình đào tạo Y đa khoa Chương trình đào tạo Y đa khoa

Chương trình đào tạo Y đa khoa

Xem thêm
12
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn