KT&ĐBCL

Thư mời mời thẩm định giá dự toán chi phí tư vấn thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng 01 chương trình đào tạo Học viện Thư mời mời thẩm định giá dự toán chi phí tư vấn thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng 01 chương trình đào tạo Học...

Thư mời mời thẩm định giá dự toán chi phí tư vấn thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng 01 chương trình đào tạo Học viện

Xem thêm
Thư mời thẩm định giá dự toán chi phí tư vấn thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Học viện Thư mời thẩm định giá dự toán chi phí tư vấn thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Học...

Thư mời thẩm định giá dự toán chi phí tư vấn thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Học viện

Xem thêm
Thư mời kiểm định, đánh giá chất lượng 01 chương trình đào tạo Thư mời kiểm định, đánh giá chất lượng 01 chương trình đào tạo

Thư mời kiểm định, đánh giá chất lượng 01 chương trình đào tạo

Xem thêm
Thư mời kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 cho Học viện Thư mời kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 cho Học viện

Thư mời kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 cho Học viện

Xem thêm
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng Giáo dục của Bộ GD&ĐT Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng Giáo dục của Bộ GD&ĐT

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn