PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Date: 01/12/2017Lượt xem: 5496

1. Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý đào tạo bậc đại học,trung học. Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công  tác tổ chức, triển khai và quản lý đào tạo bao gồm việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, quản lý chất lượng dạy và học.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu xây dụng mô hình và phương thức đào tạo đại học trong Học viện.

- Nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp và hoàn thiện để trình Giám đốc phê duyệt, ban hành mục tiêu, nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo loại  hình đào tạo bậc đại học hệ chính quy 6 năm.

- Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, phối hợp với các phòng ban trong toàn Học viện lập kế hoạch, tổ chức côngtác tuyển sinh hàng năm gồm tổ chức thi và coi thi, quản lý bài thi và chấm thi, lên phương án điểm chuẩn tuyển sinh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc.

- Chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu, văn bản trình Giám đốc ra các quyết định cần thiết để chuẩn bị các công việc cho tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét duyệt hồ sơ, Ban tổ chức, Ban thư ký, Ban coi thi, Ban chấmthi

- Phối hợp với các bộ môn trựcthuộc và các đơn vị hữu quan khác tổ chức xây dựng hệ thống các chương trình, đề cương, giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho đào tạo đại học. Phối hợp vớitrung tâm Thông tin- thư viện lập kế hoạch in, xuất bản hàng năm thông qua Hội đồngkhoa học và giáo dục của Học viện ( khi có yêu cầu ).

- Giúp Giám đốc xây dựng kế hoạchđào tạo dài hạn và kế hoạch đào tạo hàng năm để trình Bộ phê duyệt.

- Chuẩn bị cho Giám đốc quyết địnhmở các ngành đào tạo mới.

- Quản lý thống nhất toàn bộ kếhoạch đào tạo, nội dung, chương trình, kế hoạch học tập, nội dung các môn họccủa tất cả các chuyên ngành đào tạo thuộccác hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy cũng như các khóa đào tạo ngắn hạn.

- Phối hợp với Ban Quản lý giảngđường lập thời khóa biểu học tập, bố trí phòng học cho từng lớp sinh viên, đồngthời tổ chức giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy củagiảng viên.

- Phối hợp chặt chẽ cùng Phòngkhảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo giám sát việc thực hiện các nội quy,quy chế về giảng dạy, học tập, kiểm tra, thi. Quản lý kết quả học tập của sinhviên, xử lý về mặt học tập theo quy chế. Lập danh sách và xét tiêu chuẩn, tư cáchsinh viên được làm đồ án tốt nghiệp.

- Phân phối lượng giảng dạy, hướngdẫn thực tập cụ thể cho các bộ môn, đơn vị phụ trách đào tạo theo năm học và từnghọc kỳ.

- Nghiên cứu, đề xuất bổ sungnhững quy định để phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo của Học viện trên nguyêntắc tuân thủ các văn bản pháp quy của Nhà nước và các biện pháp thích hợp nhằmkhông ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Tổ chức định kỳ kiểm tra, đánh giá chấtlượng dạy và học.

- Phối hợp với các đơn vị liênquan, tổ chức các Hội đồng tuyển sinh, thi tốt nghiệp, phúc tra

- Đề xuất với Giám đốc và cácphòng chức năng củng cố và xây dựng các cơ sở vật chất cho đào tạo.

- Phối hợp với các phòng chứcnăng tổ chức xét duyệt và kiến nghị với Giám đốc khen thưởng các cá nhân và tậpthể có thành tích trong công tác đào tạo.

- Tham gia việc phê duyệtthanh toán tiền vượt giờ cho cán bộ giảng dạy. Tổ chức việc biên soạn tài liệugiảng dạy, giáo trình, sách giáo khoa.

- Phối hợp với phòng Tài chínhkế toán xây dựng ngân sách và phân bổ kinh phí hàng năm dành cho đào tạo.

- Phối hợp với phòng Hợp tácquốc tế trong việc tổ chức xin và phân phối học bổng đi học, thực tập ở nướcngoài cho sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợhay phối hợp đào tạo với các trường đại học trong nước trong phạm vi quản lý.

Phân cấp quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng:

Trưởng phòng ( hoặc Phó Trưởngphòng ) Đào tạo là Ủy viên Hội đồng khoa học và giáo dục, Hội đồng tuyển sinh,Hội đồng phúc tra kết quả học tập, thi cử, Hội đồng xuất bản, Hội đồng đánh giáchất lượng giáo trình

Trưởng phòng ( hoặc Phó Trưởng phòng ) được thừa lệnhGiám đốc ký tên và đóng dấu của Học viện vào các công văn, giấy tờ liên quan đếnchức năng và nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan:

Lãnh đạo quản lý phòng Đào tạo Đại học

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn