PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Date: 01/12/2017Lượt xem: 3872

1. Chức năng:

Phòng Quản lý Đào tào sau đạihọc có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tổ chức, quản lý và triểnkhai công tác đào tạo sau đại học bao gồm: đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩchuyên khoa II, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình bồi dưỡng kiến thức khác (cấp chứng chỉ ).

2. Nhiệm vụ:

a) Quản lý Đào tào sau đại học:( có sự phân cấp cụthể và phối hợp chặt chẽ với các bộ môn)

- Nghiên cứu, đề xuất việc xâydựng mục tiêu, nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng cấp họcvà cho từng chuyên ngành.

- Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạosau đại học do Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT giao hàng năm cũng như nhu cầu của xã hộivà khả năng của Học viện, lập kế hoạch chiêu sinh, ra thông báo tuyển sinh, nhậnhồ sơ học viên và tổ chức thi tuyển theo quy định.

- Chuẩn bị và soạn thảo các tàiliệu, văn bản trình Giám đốc ra các quyết định cần thiết để chuẩn bị các côngviệc cho tổ chức các kỳ thi tuyển sinh sau đại học hàng năm: Hội đồng tuyểnsinh, Hội đồng xét duyệt hồ sơ, Ban tổ chức, Ban thư ký, Ban coi thi, Ban chấmthi

- Thực hiện công tác giáo vụcho đào tạo sau đại học như: lập kế hoạch lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu,tổ chức thi kết thúc các môn học và chuyên đề.

- Phối hợp với phòng Khảo thívà kiểm định chất lượng đào tạo giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế giảngdạy, học tập, kiểm tra, thi.

- Phối hợp với các Bộ môn tổchức thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, kếtquả học tập, nghiên cứu của học viên chuyên khoa I, chuyên khoa II, cao học vànghiên cứu sinh. Chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm không ngừng nângcao chất lượng đào tạo.

- Phối  hợp với các Bộ môn tiến hành các thủ tục chọncán bộ giảng dạy cao học, cử cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh, chọn đề tài Luậnán Thạc sĩ và Luận án Tiến sĩ.

- Phối hợp với các đơn vị liênquan lập kế hoạch soạn thảo, in ấn giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa phục vụcho việc đào tạo sau đại học.

- Trên cơ sở các quy định chophép, tổ chức hợp tác với các Trường, Viện của nước ngoài, tiến hành các hoạt độngđào tạo như: giảng dạy chuyên đề, đồng hướng dẫn, đề xuất học viên đi học tập,nghiên cứu ở nước ngoài.

- Căn cứ vào tiến độ và kế hoạchđào tạo của các khóa học sau đại học (Thạc sĩ , bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩchuyên khoa II) lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp.

- Chuẩn bị và soạn thảo các tàiliệu, văn bản trình Giám đốc ( hoặc Bộ Y tế ) ra các quyết định cần thiết vàchuẩn bị các công việc cho tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp: Hội đồng xét tư cáchtốt nghiệp của học viên, ban tổ chức, ban thư ký, ban coi thi, ban chấm thi.

- Phối hợp với các Bộ môn chọncác nhà khoa học để đề xuất với Giám đốc thành lập các Hội đồng chấm luận án Tiếnsĩ cấp cơ sở, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cao học, bác sĩ chuyên khoa I,bác sĩ chuyên khoa II .

- Tổ chức bảo vệ luận án Tiếnsĩ cấp cơ sở, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình Bộ và tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩcấp Nhà nước.

- Thành lập các Hội đồng chấmphúc tra kết quả thi của học viên khi có đơn khiếu nại. Tổ chức xét cấp chứngchỉ các môn học, các chuyên đề, xét đề nghị Bộ công nhận kết quả học tập, bảo vệluận văn tốt nghiệp để cấp bằng Thạc sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II và Tiếnsĩ.

- Quản lý kết quả  học tập của học viên, tổ chức tốt việc lưu trữcác kết quả đó ( hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, điểm môn học ) để việc nhận xét đánhgiá quá trình học tập của học viên được chính xác.

- Chuẩn bị cho Giám đốc đề nghịBộ xét duyệt các mã ngành đào tạo mới.

- Chủ động phối hợp với phòngTài chính kế toán trong hạch toán kinh phí, bảo đảm sử dụng nguồn kinh phí đàotạo, bồi dưỡng sau đại học hiệu quả, đúng mục đích. 

- Phối hợp với các đơn vị hữuquan tổ chức quản lý và sử dụng phòng thí nghiệm, đầu tư chiều sâu phục vụ đàotạo, bồi dưỡng sau đại học.

- Sử dụng, bảo quản tốt cơ sởvật chất phục vụ cho việc đào tạo sau đại học được Học viện giao quản lý.

b) Quản lý học viên:

- Phối hợp với các bộ phận liênquan tổ chức chỗ ăn, ở và các điều kiện sinh hoạt khác cho học viên sau đại họctừ các nơi về Học viện học tập, nghiên cứu.

- Quản lý toàn diện số học viênsau đại học trong suốt thời gian tập trung học tập tại Học viện. Trong trường hợpcần thiết, thông báo cho cơ quan nơi cử học viên đi học.

- Chủ trì xem xét tất cả nhữngvi phạm, những đơn từ khiếu tố liên quan đến học viên đang học tại Học viện. Tổchức xem xét, xử lý kỷ luật những học viên thuộc Học viện quản lý toàn diện. Gửivăn bản về các cơ quan có cán bộ cử đi học để phối hợp xử lý trong trường hợp cầnthiết.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ đốivới học viên. Nghiên cứu đề xuất với cấp trên có những chế độ phù hợp để khuyếnkhích người học.

Phân cấp quyền hạn của Trưởng, Phó Trưởng phòng:

1. Trưởng phòng( hoặc Phó trưởngphòng) Quản lý Đào tạo sau Đại học là Ủy viên Hội đồng coi thi, chấm thi, tuyểnsinh, Hội đồng phúc tra kết quả học tập, thi cử của sau đại học; Hội đồng đánhgiá chất lượng giáo trình của sau đại học.

2. Trưởng phòng( hoặc Phó trưởngphòng) được thừa lệnh Giám đốc ký tên và đóng dấu của Học viện liên quan đến côngtác đào tạo sau đại học ( xác nhận kết quả học tập, làm thủ tục mời dự Hội đồng chấm luận án các cấp).

 

 

 

Tin liên quan:

Lãnh đạo quản lý phòng Đào tạo sau đại học

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn