PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Date: 04/12/2017Lượt xem: 4317

ThS.BS. Nguyễn Vinh Huy Chính: Phụ trách phòng 
TS. Nguyễn Thị Hương Giang: Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thanh Tùng: Phó trưởng phòng
TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh: Phó trưởng phòng


1. Chức năng
Phòng Hành chính-  Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện công tác quản trị và quản lý cơ sở vật chất của Học viện; công tác trị an, chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong toàn Học viện; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và phòng chống tai nạn thương tích; công tác phòng chống bão lụt; công tác quản lý và thực hiện các công việc cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động của Học viện; tổ chức quản lý khai thác sử dụng hệ thống giảng đường; thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc, lễ tân khánh tiết, hậu cần và một số công tác khác do Giám đốc phân công. Phòng đảm nhận việc trực tiếp phục vụ dưới sự chỉ đạo, điều hành công tác của Giám đốc Học viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Hành chính quản trị
a) Công tác quản trị
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về công tác quản lý hạ tầng cơ sở của Học viện bao gồm đất đai, nhà cửa, lớp học, phòng làm việc, hội trường, phòng khách, phòng thí nghiệm, xưởng, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống giao thông nội bộ, quản lý việc sử dụng nhà, đất để sản xuất, kinh doanh.

Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống, rãnh…thuộc phạm vi diện tích Học viện. Phối kết hợp với các phòng chức năng của Học viện và Chính quyền địa phương trong việc bảo vệ địa giới thuộc Học viện quản lý.

Tổ chức chỉ đạo và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng trong khu vực làm việc; khu vực học tập, hội trường thuộc phòng trực tiếp quản lý; đường sá, khu vực các kiốt, sân chơi và các khu vực trống thuộc khuôn viên Học viện.

Quản lý, tu sửa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở theo quy định của Học viện: điện, cấp thoát nước, các giảng đường, phòng làm việc, đường nội bộ, cống, rãnh, vật kiến trúc…trong khuôn viên Học viện.

Quản lý, vận hành hệ thống trạm và hệ thống lưới điện của toàn Học viện. Đảm bảo lưới điện trong Học viện luôn hoạt động ổn định phục vụ mọi hoạt động của cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên.

Quản lý, vận hành các hệ thống trạm khai thác và hệ thống mạng cấp, thoát nước trong toàn Học viện. Đảm bảo thường xuyên có nước sạch sử dụng cho các hoạt động của Học viện.

Xây dựng kế hoạch và lập dự toán hàng năm cho việc sửa chữa, tu bổ hệ thống điện, nước trong toàn Học viện.
Theo dõi và quản lý việc sử dụng điện, nước của các đơn vị trong Học viện. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp hữu hiệu và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, nhằm tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí điện, nước.

Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, hoa, cây cảnh, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Lập kế hoạch tu bổ thường xuyên, sửa chữa kịp thời, chống xuống cấp các cơ sở vật chất của Học viện phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

Tham gia quản lý các dự án xây dựng cơ bản của Học viện. Chịu trách nhiệm và phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

Quản lý, điều hành các phương tiện vận tải của Học viện. Tổ chức xe đưa, đón cán bộ thuộc diện phải phục vụ; đảm bảo phương tiện cho các chuyến công tác ngoài Học viện của lãnh đạo Học viện và các đoàn công tác khác.
Quản lý toàn bộ mạng điện thoại của Học viện. Kịp thời sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đảm bảo liên lạc luôn thông suốt.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định của Học viện việc mua sắm, quản lý vật tư, văn phòng phẩm, tạp phẩm, tài sản thông dụng, các trang thiết bị văn phòng theo yêu cầu của Giám đốc Học viện phục vụ cho công tác và học tập của cán bộ, viên chức và sinh viên toàn Học viện. Có trách nhiệm sửa chữa các tài sản thuộc phòng theo dõi và quản lý. Lập kế hoạch công tác kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ hàng năm theo quy định;

b) Công tác bảo vệ trật tự trị an

Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn trong Học viện, chống trộm cắp, chống gây rối trật tự. Tổ chức tốt việc thường trực tại các cổng ra, vào Học viện, tuần tra canh gác, kiểm soát người ở lại qua đêm trong Học viện, giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của Học viện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên và khách đến làm việc với Học viện.

Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, các đơn vị liên quan trong Học viện, các tổ chức Hội, Đoàn thể của sinh viên và công an địa phương triển khai công tác đảm bảo trật tự, an ninh và nếp sống lành mạnh trong Học viện cũng như trong địa bàn khu vực.

Đầu mối quản lý hoạt động của lực lượng bảo vệ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Học viện.

Chủ trì tổ chức việc bảo vệ an toàn các phương tiện cá nhân của cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên trong Học viện và khách đến công tác tại Học viện.

Chủ trì giải quyết mọi vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ, đến tính mạng và tài sản của cá nhân và tập thể trong phạm vi của Học viện quản lý.

Có trách nhiệm kiểm tra và chủ động phối hợp với Chính quyền địa phương, và các khoa, phòng, đơn vị có chức năng liên quan trong việc ngăn chặn kịp thời các việc lấn chiếm đất công, tự ý làm nhà trong phạm vi quản lý của Học viện;

c) Công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai bão, lụt

Nghiên cứu xây dựng các nội quy, quy chế về công tác phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế đã ban hành.

Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các phương án tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và phòng chống tai nạn thương tích.

Tổ chức lực lượng thường trực đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Học viện.

Quản lý, vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy và các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo an toàn phục vụ trong công tác phòng chống thiên tai bão lụt.
Phối hợp với các bộ phận trong toàn Học viện và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng chống thiên tai bão lụt;

d) Công tác quản lý giảng đường
Phối hợp với Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học xây dựng kế hoạch sử dụng giảng đường (hội trường, phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, phòng Labo…) hàng năm trình Ban Giám đốc Học viện phê duyệt.

Lập kế hoạch quỹ giảng đường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tương ứng với quy mô và loại hình đào tạo của Học viện.

Phối hợp với phòng Đào tạo đại học, phòng Đào tạo sau đại học trong việc xây dựng quy trình đăng kí, phân phối, sử dụng giảng đường, khuôn viên Học viện cho các hoạt động giảng dạy, học tập, thi cử, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác khi có ý kiến của Ban lãnh đạo Học viện.

Tổ chức quản lý và điều phối hiệu quả quỹ giảng đường phục vụ cho công tác đào tạo, hoạt động học tập, hội thảo, sinh hoạt khoa học, sinh hoạt Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các hoạt động khác của Học viện.

Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các đơn vị bố trí thời khóa biểu và lịch giảng đường.

Chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề về quản lý và sử dụng giảng đường. Phân công cán bộ thường trực hàng ngày để đóng mở giảng đường, giao nhận trang thiết bị giảng dạy cho giảng viên và giải quyết các công việc sự vụ.

Chịu trách nhiệm về bảo vệ tài sản trong giảng đường bao gồm: máy tính, máy chiếu, loa đài, máy điểm danh vân tay, bàn ghế và các thiết bị khác.

Thường xuyên kiểm tra sự vận hành của các thiết bị, cơ sở vật chất, kịp thời phát hiện các trang thiết bị hư hỏng hoặc có sự cố kỹ thuật; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin kiểm tra sự vận hành của chương trình máy tính nhằm đảm bảo cho sự hoạt động của giảng đường có hiệu quả.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn các giảng viên sử dụng các trang thiết bị trong giảng đường.

Chủ động trong việc sửa chữa những sự cố đơn giản. Nếu sự cố không thể khắc phục được phải báo cáo Trưởng phòng trình Ban lãnh đạo để có phương án xử lý kịp thời.

Chịu trách nhiệm mở cửa đầu giờ trước 15 phút và bàn giao giảng đường cho giáo viên dạy ở giảng đường đó. Cuối giờ nhận bàn giao giảng đường theo đúng nội dung đã bàn giao đầu giờ và đóng cửa ngay sau khi nhận bàn giao theo đúng quy định. Chỉ mở cửa khi có thời khóa biểu, lịch thi của phòng Đào tạo sau đại học, phòng Đào tạo đại học và các hoạt động khác có xác nhận của các bên liên quan theo quy định của Học viện.

Chịu trách nhiệm phối kết hợp với các bên liên quan trong việc theo dõi, giám sát thực hiện quy định giờ giảng dạy và học tập của giảng viên, học viên, sinh viên trong quá trình sử dụng giảng đường của Học viện. Báo cáo vi phạm (nếu có) cho bộ phận quản lý xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt phần âm thanh, ánh sáng phục vụ các sự kiện của Học viện.
Đề xuất với lãnh đạo giải pháp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cải tạo giảng đường.

Chịu trách nhiệm chính trong việc kết hợp với các bên liên quan về giữ gìn vệ sinh giảng đường: hàng ngày làm vệ sinh phòng ốc, bàn ghế, máy móc và các trang thiết bị khác.

2.2. Công tác kế hoạch, tổng hợp
Là đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch chiến lược dài hạn của Học viện.

Giúp việc cho Giám đốc trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động chung của các đơn vị và toàn Học viện.

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch, các chương trình, dự án, hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động chung của Học viện.

Tổng hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch của các đơn vị trong toàn Học viện; đề xuất kiến nghị các biện pháp giúp Giám đốc xây dựng chương trình kế hoạch công tác chung của Học viện; làm báo cáo công tác theo tháng, theo năm, phối hợp với các đơn vị làm báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

Đầu mối tổ chức các hội nghị triển khai chương trình công tác, các hội nghị sơ kết, tổng kết.

Phối hợp với các đơn vị trong Học viện thực hiện công tác đối ngoại trong nước và hợp tác quốc tế.

2.3. Công tác hành chính văn phòng
a) Công tác hành chính
Thực hiện nhiệm vụ giúp việc và tư vấn cho Giám đốc trong việc xử lý những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

Tiếp tân trên điện thoại số hotline của Học viện; tiếp tân và chỉ dẫn cho khách đến Học viện và các đơn vị trong Học viện.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công việc theo kế hoạch chung: tuyển sinh, các kỳ thi, hội nghị, hội thảo....

Là đầu mối trong thực hiện các công việc hiếu, hỉ…theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Dự trù, làm hồ sơ thanh toán in ấn các tài liệu, giấy mời, bộ nhận diện, ấn phẩm, quà tặng và các nội dung khác theo chương trình chung của Học viện và theo chỉ đạo của Giám đốc.

Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tổ chức các cuộc thăm hỏi, chúc mừng, ngoại giao với các cơ quan ngoài Học viện, các cơ quan cấp trên, các đơn vị và cá nhân trong Học viện, các cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu và các cựu giáo chức của Học viện.

Tổ chức việc quản lý và sử dụng các hội trường, phòng họp và nhà khách của Học viện. Lập lịch sử sử dụng các hội trường, phòng họp của Học viện.

b) Công tác văn thư, lưu trữ
Quản lý văn bản đi: kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, cấp số và thời gian ban hành văn bản, đăng ký văn bản đi, nhân bản, đóng dấu cơ quan dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, (đối với văn bản giấy); ký số của cơ quan (đối với văn bản điện tử), phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản, lưu văn bản đi. Chuyển fax, thư tín điện tử, theo yêu cầu của Hội đồng trường và của Ban Giám đốc Học viện.

Quản lý văn bản đến: Tiếp nhận văn bản đến (đường thư và điện tử), đăng ký văn bản đến, trình Giám đốc, trình Hội đồng trường và chuyển giao văn bản đến các bộ phận theo chỉ đạo của Giám đốc để xử lý giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

Sao văn bản: Sao y, sao lục, trích sao.

Quản lý và sử dụng con dấu Học viện theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu trữ văn bản: Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu nộp lưu và loại hủy tài liệu; bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ.

Lập kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ báo cáo Giám đốc Học viện.

Lập kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ và công tác thi đua khen thưởng về văn thư, lưu trữ báo cáo Giám đốc Học viện.

Tổng hợp báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ các đơn vị trực thuộc Học viện theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Học viện thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ theo thẩm quyền. Làm các thủ tục về hành chính khi bộ phận giải quyết đơn thư yêu cầu.

Quản lý và sử dụng tài khoản điện tử của Học viện, tài khoản được cấp của Bộ y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phối hợp với các đơn vị trong việc chuyển phát thư, công văn, tài liệu, giấy mời. Đặt mua, tiếp nhận và phân phối báo chí đến các đơn vị trong Học viện.

Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan, đơn vị ngoài Học viện đến công tác và lưu trú tại Học viện. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác ngoài Học viện;

Thực hiện công tác chuyên môn về văn thư, lưu trữ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

c) Công tác văn phòng giúp việc Lãnh đạo Học viện
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, lịch tiếp khách, lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Học viện. Xây dựng kế hoạch công tác, lịch công tác hàng tuần, đăng lên trang điện tử của Học viện, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác.

Ghi danh thành phần họp (ngoại trừ giao ban Học viện và các cuộc Hội nghị, Hội thảo, Hội đồng, các cuộc họp chuyên môn của các đơn vị đã được Ban Giám đốc phê duyệt) trình người chủ trì cuộc họp; tổng hợp báo cáo theo tuần các cuộc họp trình Giám đốc Học viện.

Thư ký các cuộc họp theo chỉ đạo của Giám đốc, ghi chép, tổng hợp nội dung các cuộc họp trình Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.

Lập biên bản cuộc họp được Giám đốc giao nhiệm vụ.

Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong Học viện để chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Lãnh đạo Học viện. Lưu giữ tài liệu, văn bản, hồ sơ theo nhiệm vụ được giao.

Lập hồ sơ thanh toán các chương trình công tác của Ban Giám đốc.
Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các đơn vị gửi lên Ban Giám đốc.
Tiếp nhận Phiếu chỉ đạo từ Giám đốc và chuyển giao đến các đơn vị theo yêu cầu; Thực hiện theo dõi và nhắc việc khi đến hạn và báo cáo Giám đốc. Làm bảng tổng hợp báo cáo Phiếu chỉ đạo theo tuần trình Giám đốc;

d) Công tác lễ tân khánh tiết, hậu cần

Chịu trách nhiệm chính về công tác lễ tân tại các cuộc hội họp trong Học viện, công tác tiếp đón khách và công tác lễ tân các hội nghị, hội thảo, các ngày lễ lớn của Học viện.

Phối hợp với các đơn vị đón tiếp khách trong và ngoài nước đến làm việc tại Học viện. Tiếp đón và sắp xếp, hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc.

Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng, lễ tân đối với đội ngũ viên chức làm công tác văn phòng, lễ tân báo cáo Giám đốc Học viện.

Giúp việc cho Ban Giám đốc về các thủ tục hành chính, lễ tân, hậu cần. Nhận và xử lý thông tin dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Dự trù và đề xuất mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho công tác lễ tân để đáp ứng nhu cầu thực tế và sự phát triển của Học viện;

e) Tổ chức in phôi văn bằng chứng chỉ thực hiện theo Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ hiện hành của Học viện.

2.4. Lĩnh vực y tế cơ quan

a) Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc về lĩnh vực Y tế trường học;
b) Công tác quản lý hồ sơ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh

Lập, phân loại, quản lý hồ sơ sức khoẻ cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên chính quy; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ viên, chức học viên, sinh viên toàn Học viện.

Tổ chức khám chữa bệnh, mua thuốc, cấp phát thuốc cho cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong Học viện kịp thời, thuận lợi.

Theo dõi công tác bảo hộ lao động, trang thiết bị phòng dịch, phòng bệnh.

Phối hợp với các bộ môn, đơn vị liên quan, quản lý và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số gia đình và trẻ em, tham gia truyền thông, vận động bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng phong cách nếp sống lành mạnh trong cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên.

Phối hợp với bệnh viện và các bộ môn trong Học viện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực khám bệnh, điều trị và cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, phòng các bệnh xã hội;

b) Công tác quản lý môi trường

Kiểm tra vệ sinh tại các khu nhà làm việc và giảng đường phòng học, khuôn viên Học viện; kiểm tra kê xếp bàn ghế, bảng viết, ánh sáng, đèn điện, an toàn hệ thống cửa của giảng đường lớp học theo quy định.

Xét nghiệm định kỳ mẫu nước sinh hoạt tại các bể chứa nước của Học viện.

Phối hợp với các đơn vị để tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Kiểm tra, giám sát Công ty vệ sinh môi trường thực hiện vận chuyển rác thải của Học viện;

c) Công tác phòng bệnh, phòng chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm
Phối hợp với các đơn vị để tổ chức công tác phòng bệnh, phòng dịch. Triển khai các biện pháp cụ thể vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh như xử lý môi trường phòng dịch bệnh, phun thuốc diệt muỗi, diệt chuột và côn trùng…

Tuyên truyền vận động và xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh phòng, chống bệnh dịch.

Phối hợp với cơ quan Y tế cấp trên kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch bệnh, không để lây lan.
Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm;

d) Công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể
Thực hiện việc mua và cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên chính quy theo quy định. Phối hợp với với các đơn vị để thực hiện lập, đối chiếu danh sách sinh viên mua thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể của sinh viên chính quy.

Thực hiện các công việc khác liên quan tới thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho sinh viên;

e) Công tác tổ chức khám sức khỏe

Phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động.

2.5. Chủ trì xây dựng các hệ thống các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.
2.6. Tham gia công tác đảm bảo chất lượng.
2.7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.
2.8. Chủ trì công tác pháp chế của Học viện.
Tham mưu giúp Hội đồng trường, Giám đốc Học viện về tính pháp lí của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; Thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong Học viện.

Lập kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của Học viện cho viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện.

Giúp Giám đốc góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên gửi lấy ý kiến.

Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng trường, Giám đốc Học viện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; Văn bản quản lí, chỉ đạo, điều hành của Học viện. Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lí các vi phạm nội quy, quy chế trong hoạt động của Học viện.

Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn