TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Date: 12/09/2023Lượt xem: 679
1. Chức năng
Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị thuộc Học viện, có chức năng nhiệm vụ giúp Giám đốc tổ chức, quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Học viện; điều hành, quản trị hệ thống cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT), hệ thống các phần mềm ứng dụng trong đào tạo, quản lý và khám chữa bệnh, đồng thời tham gia đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội.

2. Nhiệm vụ
a) Tham mưu, đề xuất và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển của Học viện;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng, triển khai, quản lý cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin và mạng máy tính của Học viện bao gồm:

Quản trị hệ thống máy chủ, máy tính, mạng LAN, đường truyền và các thiết bị mạng của Học viện, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt.

Quản lý, duy trì hệ thống giám sát, an ninh, an toàn: Camera, chấm công vân tay, các thiết bị công nghệ thông tin, các phòng máy chủ, phòng máy tính.

Chủ trì và thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn, sao lưu dữ liệu và bảo mật hệ thống thông tin.

Xây dựng kế hoạch, lập dự trù mua sắm, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế các thiết bị CNTT theo quy định của Học viện;

c) Là đầu mối nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng, tiếp nhận và triển khai các Dự án công nghệ thông tin của Học viện, các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý đào tạo và một số công tác khác. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện nghiên cứu, phát triển tài nguyên công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo và một số công tác khác nhằm số hóa các hoạt động quản lý của Học viện;

d) Quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong Học viện, hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử. trang thông tin điện tử, các hoạt động hội thảo và giảng dạy trực tuyến của Học viện;

đ) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện nghiên cứu, xây dựng phát triển, chuyển giao các phần mềm. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về y học, y học cổ truyền và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác chuyên môn.

e) Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, thẩm định, giám sát dự án công nghệ thông tin; dịch vụ kỹ thuật và phát triển các sản phẩm về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

g) Chủ trì, liên kết, phối hợp với các tổ chức đào tạo tin học ứng dụng tổ chức các dịch vụ, đào tạo, cấp các chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về Tin học ứng dụng và Công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức, sinh viên của Học viện và các đối tượng khác;

h) Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dự án hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn. Phối hợp với các đơn vị triển khai các dịch vụ đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa theo nhu cầu của xã hội.

i) Quản lý đơn vị
Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Trung tâm theo kế hoạch, định hướng của Học viện và quy định của pháp luật. Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động công nghệ thông tin trong Học viện.

Lập kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Học viện. Tư vấn, tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn thuộc Học viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Học viện.

Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Học viện.

Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Trung tâm theo quy định.

k) Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo kỹ thuật cho các kỳ thi của Học viện.

l) Công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử thực hiện theo Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ hiện hành của Học viện.

m) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn