TT ĐỔI MỚI VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Date: 12/09/2023Lượt xem: 677
Giám đốc Trung tâm: PGS. TS. Đoàn Quang Huy
Phó GĐ Trung tâm: TS. Đinh Nguyễn An

1. Chức năng
Trung tâm Đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện các mô hình đổi mới sáng tạo trong các hoạt động thuộc thẩm quyền của Học viện; tư vấn du học, cung ứng nhân lực y tế; tổ chức, quản lý các dịch vụ đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục, đào tạo bổ sung kiến thức ngành y học cổ truyền bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và các loại hình đào tạo khác được giao.

2. Nhiệm vụ
a) Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam các chủ trương, chính sách, biện pháp, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến việc quảng bá, khai thác, tổ chức, triển khai các hoạt động dịch vụ về đào tạo, tư vấn du học, việc làm và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực y, dược theo nhu cầu xã hội;

b) Là đầu mối phối hợp với các phòng ban, bộ môn, đơn vị trong và ngoài Học viện về mọi mặt hoạt động (tuyển sinh, mời giảng, đào tạo, cấp bằng…) nhằm thực hiện chức năng cơ bản của Trung tâm;

c) Tư vấn, điều tra, nghiên cứu, cung cấp giảng viên, chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu; tìm kiếm cơ hội phát triển và khai thác các dự án có tính ứng dụng cao trong thực tế, đồng thời có khả năng tạo giá trị gia tăng cho Học viện;

d) Về đào tạo ngắn hạn
Trung tâm đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu xã hội thuộc lĩnh vực mà Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam được giao nhiệm vụ và một số ngành nghề có liên quan khi có đủ điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Đào tạo liên tục cho các viên chức y tế, người hành nghề y trong cả nước có nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ và chuyên môn sâu để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân hiệu quả.

Hợp tác đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn, đào tạo theo chuyên đề với các đơn vị, tổ chức, nhà trường trong và ngoài nước. Các chương trình đào tạo liên kết với đối tác mà do đối tác của Trung tâm cấp chứng chỉ thì theo cam kết với đối tác và tuân thủ Pháp luật Việt Nam cũng như các quy định của Học viện;

đ) Về đào tạo dài hạn: Đối tượng đào tạo dài hạn thực hiện theo sự ủy quyền của Giám đốc Học viện và tổ chức, quản lý trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành;

e) Về quản lý và phát triển đơn vị
Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, đề án vị trí việc làm của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành; triển khai, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, thực hiện thu chi tài chính, khung chương trình đào theo quy định của pháp luật và của Học viện.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật hiện hành.

g) Quản lý cấp phát chứng chỉ thực hiện theo Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ hiện hành của Học viện.
Lưu giữ, quản lý hồ sơ học viên tốt nghiệp.

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin công khai về cấp chứng chỉ đào tạo trên cổng thông tin điện tử của Học viện.

h) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn