Thông báo về mức điểm nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020

Date: 19/09/2020Lượt xem: 5275

BỘ Y TẾ

HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM


    

Số: 661/TB-HVYDHCTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

        Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2020

THÔNG BÁO

Về mức điểm nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020

Căn cứ Thông tư 09/2020/TT–BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số2670/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2020 Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020 (theo kết quả kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020) như sau:

- Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp đối với thí sinh ở khu vực 3:

STT

Ngành

Mã số

Tổ hợp xét tuyển

Mức điểm

tối thiểu (điểm)

1

Y học cổ truyền

7720115

Toán – Hóa – Sinh

21,00

2

Y khoa

7720101

Toán – Hóa – Sinh

22,00

3

Dược học

7720201

Toán – Lý - Hóa

21,00

 - Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Thí sinh chưa đăng kí xét tuyển vào Học viện, nay có nguyện vọng đăng kí, thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thông tin khác về tuyển sinh, xin mời tham khảo tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Học viện được đăng tải tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang thông tin điện tử http://www.vutm.edu.vn

          Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0968204466, 0968204422, 02433560392.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Vụ GDĐH-BGD&ĐT (để báo cáo);

- Đăng website Học viện;

- Cập nhật Cổng TTTS;

- Lưu: VT, ĐTĐH.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐTS

(Đã kí)


Đậu Xuân CảnhTin liên quan:

Đề án tuyển sinh Đại học (Chính quy và Liên thông chính quy) năm 2020 - Bản rút gọn và Bản đầy đủ

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 Đại học chính quy

Đề án tuyển sinh năm 2018 - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 đợt xét tuyển bổ sung lần 1 (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 24/8/2017)

Thông báo về việc nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2016

Thông báo về thời gian và thủ tục nhập học đại học hệ chính quy, liên thông chính quy năm 2022

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn