Thông báo tuyển sinh hệ Đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2021

Date: 18/06/2021Lượt xem: 12466
BỘ Y TẾ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số 454 /TB- HVYDHCTVN                        Hà Nội, ngày 17  tháng 6 năm 2021


THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Thuộc chương trình liên kết Đào tạo Việt Nam - Trung Quốc
Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung y dược Thiên Tân 
           Năm 2021 (Khóa14: 2021-2027)

Kính gửi:
-    Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
-    Các Viện nghiên cứu Y học;
-    Các Sở Y tế; Các Bệnh viện Y học cổ truyền, Hội Đông y tỉnh;
-    Các Bệnh viện đa khoa Tỉnh/ Thành Phố; Bệnh viện huyện;
-    Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Trạm Y tế .
- Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Căn cứ Quyết định 2227/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và trường Đại học Trung Y dược Thiên Tân (Trung Quốc) tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết Đào tạo cấp bằng cử nhân y khoa ngành Y học cổ truyền;
- Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2021;
  Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh hệ Đại học ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2021 (khóa học 2021-2027) như sau:
1. Ngành tuyển sinh
Y học cổ truyền trình độ Đại học.
2. Chương trình đào tạo và hình thức đào tạo 
- Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo y khoa quốc tế của Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phối hợp xây dựng đúng yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế Việt Nam cũng như Bộ Giáo dục Trung Quốc.
+ Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy: Tiếng Việt và tiếng Trung.
+ Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chuyên ngành Y học cổ truyền do Đại học Trung y dược Thiên Tân - Trung Quốc cấp.
- Hình thức đào tạo: Tập trung liên tục trong 6 năm (2021- 2027), trong đó:
+ 4 năm đầu học tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, tập trung đặc biệt vào các môn kiến thức cơ sở ngành y khoa và các môn chuyên ngành y khoa; ngoại ngữ Trung văn.
+ 2 năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc, trong đó năm thứ năm chủ yếu học các môn chuyên ngành; năm thứ sáu học thực hành lâm sàng bệnh viện, và thi tốt nghiệp; ngôn ngữ học tập: Tiếng Trung.
3. Kinh phí đào tạo 
- 4 năm đầu học tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
Học phí: 14.000NDT/năm, tương đương: 50.400.000 đồng/năm (tính theo tỷ giá tại thời điểm nộp học phí);
- 2 năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân - Trung Quốc
Học phí: 24.000 NDT/năm, tương đương: 86.000.000 đồng/năm (tính theo tỷ giá tại thời điểm nộp học phí).
4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc
5. Điều kiện dự tuyển
- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
- Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
- Nếu là công dân nước ngoài: Phải có bằng tốt nghiệp tương đương Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của Việt Nam.
6. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình Liên kết đào tạo
- Được học song ngữ Trung - Việt;
- Được tiếp cận với kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, được đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm giảng dạy; 
- Sinh viên học tập đạt kết quả cao, tích cực tham gia công tác tập thể và xã hội sẽ được khen thưởng; Và được đề nghị xét cấp học bổng khi đến học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân (năm 2016, năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020 tổng có 30 suất học bổng, mỗi suất học bổng có giá trị là 20.000NDT/năm tương đương 75.000.000 VNĐ/năm);
- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được xét nhận học bổng Thạc sỹ theo quy định; 
- Về tính pháp lý của văn bằng: 
+ Theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh và chữa bệnh: “Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ”;
  + Theo Thông tư số: 42/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế “Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp”: “Thông tư này quy định về cơ sở, đối tượng, nội dung, thời gian đào tạo bổ sung và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung để được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với chức danh là bác sỹ theo ngành đào tạo đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp”. Hiện nay Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức 01 khóa cho đối tượng này và tiếp tục tổ chức các khóa tiếp theo.
- Sinh viên tốt nghiệp 6 năm, sau khi học bổ sung 12 tháng thì được tham gia thi thạc sỹ ngành Y học cổ truyền tại Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu
8. Hồ sơ dự tuyển
  Hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, gồm có:
8.1. Đơn xin dự tuyển đại học Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo (Download trên Website: http://vutm.edu.vn);
8.2. 01 bài luận về những hiểu biết về Y - Dược học cổ truyền hoăc sưu tầm các bài thuốc dân gian, lý do tham gia chương trình liên kết đào tạo...(Quy định về mẫu bài luận xem trên  Website: http://vutm.edu.vn);
8.3. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi đăng kí hộ khẩu thường trú;
8.4. Bằng tốt nghiệp THPT (giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2021) hoặc tương đương, Học bạ THPT, các chứng chỉ khác (nếu có);
Yêu cầu các văn bằng chứng chỉ phải là bản sao công chứng, riêng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT là bản gốc;
8.5. Giấy báo điểm thi THPT Quốc gia năm 2021 ( nếu có);
8.6. Bản sao hợp pháp Giấy khai sinh;
8.7. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng);
8.8. 04 ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng) cỡ 4x6 (01 ảnh dán vào Đơn xin dự tuyển đại học Y học cổ truyền liên kết đào tạo);
8.9. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, điện thoại của người dự tuyển. 
        Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến hồ sơ đăng ký xét tuyển phải đựng trong túi hồ sơ, sắp xếp theo đúng thứ tự nêu trên. Thí sinh phải ghi đầy đủ, chính xác nội dung trong Hồ sơ và trên bìa Hồ sơ, mọi sai sót thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm.
9. Thời gian nhận hồ sơ: 
- Đợt 1: Từ ngày 03.08.2021 đến hết ngày 30.08.2021
- Đợt 2: Từ ngày 03.09.2021 đến hết ngày 30.09.2021
10. Thời gian xét tuyển
- Dự kiến xét tuyển: 
+ Đợt 1: ngày 06.09.2021
+ Đợt 2: ngày 01.10.2021
- Dự kiến khai giảng: 10.09.2021
11. Lệ phí dự xét tuyển 
- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 50.000 đ/ hồ sơ
- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/ thí sinh.
12. Hình thức nhận hồ sơ và lệ phí
Thí sinh gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về: Phòng Đào tạo đại học,  Phòng 207-208, nhà A, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội. 
Điện thoại: 0968.204422/0989264209;      Fax: 024.338224929; 
Website: http://vutm.edu.vn

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC
-  Như trên; (Đã ký)
-  Bộ Y tế (để báo cáo);
-  Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
-  Đăng Website Học viện YDHCT Việt Nam;
-  Lưu: VT, ĐTĐH
                                               Nguyễn Quốc Huy  

Tin liên quan:

Lý do bạn nên chọn hệ đào tạo liên kết Thiên Tân

Thông báo thí sinh trúng tuyển Đại học hệ đào tạo liên kết giữa HVYDHCT với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân đợt 3 - Năm 2018

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành YHCT hệ đào tạo liên kết giữa Học viện với Đại học Trung Y Dược Thiên Tân - Trung Quốc

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phỏng vấn tuyển sinh hệ liên kết Đại học Thiên Tân – Trung Quốc năm học 2018-2019

Danh sách trúng tuyển hệ đào tạo liên kết khóa 2016 - 2022 - đợt 2 + 3

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển ĐH ngành YHCT hệ liên kết đào tạo giữa Học viện với ĐH Trung Y Dược Thiên Tân (năm 2023) - Đợt 2

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn