Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Date: 01/11/2023Lượt xem: 927
Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023:

Chi tiết xem tại đây:

- Kết quả thi tuyển sinh Cao học ngành YHCT:
KQTS Cao học ngành YHCT.pdf

- Kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa I ngành YHCT:
KQTS CKI ngành YHCT.pdf

- Kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa I ngành Châm cứu:
KQTS CKI ngành Châm cứu.pdf

- Kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa I ngành ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền:
KQTS CKI ngành Dược liệu-Dược học cổ truyền.pdf

- Kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa II ngành YHCT:
KQTS CKII ngành YHCT.pdf

- Kết quả thi tuyển sinh bác sĩ nội trú ngành YHCT:
KQTS Bác sĩ nội trú ngành YHCT.pdfTin liên quan:

Quyết định về việc miễn thi môn Ngoại ngữ cho các thí sinh dự thi Sau đại học đợt 2 năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Sau đại học đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Y học cổ truyền đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Châm cứu, Dược liệu - Dược học cổ truyền đợt 2 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển Sau đại học đợt 1 năm 2023

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Chuyên khoa I năm 2023

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn